จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ

จารึก

จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 11:14:44 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 17:39:48 )

ชื่อจารึก

จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. 20 จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ พ.ศ. 2416

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2416

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 3 บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

กระดึง

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 20”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 20 จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ พ.ศ. 2416”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พระน้อย นรุตตฺโม เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ กล่าวว่าจารึกดังกล่าวถูกนำไปแคว้นที่พระธาตุ (สำรวจเมื่อ 24-27 กรกฎาคม 2560)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 258.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า พ.ศ. 2416 อโนชัยภิกขุ, เทพยวงศ์ภิกขุ และสามเณรทั้ง 20 รูป ได้มีร่วมกันสร้างแก้วและเดง (ระฆัง) เพื่อใช้ประดับพระธาตุ

ผู้สร้าง

อโนชัยภิกขุ, เทพยวงศ์ภิกขุ และสามเณรทั้ง 20 รูป

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุข้อความ “ศักราชได้ 1235 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2416 อันเป็นสมัยที่พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2416-2439)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 20 จารึกรอบระฆังวัดปงสนุกเหนือ พ.ศ. 2058,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 258.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170