จารึกถ้ำเด่นงัว ๓

จารึก

จารึกถ้ำเด่นงัว ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 16:42:41 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 16:37:45 )

ชื่อจารึก

จารึกถ้ำเด่นงัว ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๔๔ จารึกถ้ำเด่นงัว ๓, ๑.๖.๒.๑ ประตูผา

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๑๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา (ชำรุด)

ขนาดวัตถุ

ยาว ๗๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๔๔”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ กำหนดเป็น “๑.๖.๒.๑ ประตูผา”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๔๔ จารึกถ้ำเด่นงัว ๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ถ้ำเด่นงัว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๗ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๑๐๕-๑๑๔.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๗๑.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า เจ้าหมื่นตีนเชียง เจ้าหมื่นพิง และเจ้าพันคราวซ้ายน้อมรับบัญชาจากเจ้าเหนือหัว ให้คราวที่มีตำแหน่งใหญ่กินที่นาจำนวนหกแสน พร้อมข้าพระ ๒๐ คน ส่วนคราวที่มีตำแหน่งเล็กกว่าให้กินที่นาจำนวนสี่แสน พร้อมข้าพระ ๑๔ คน ทั้งนี้ เจ้าเมืองเจ้าแคว้นทั้งหลายอย่าได้ขัดขวางหรือรบกวนการปฏิบัติงานของคราว หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ เจ้าเหนือหัวได้มีบัญชาให้จารึกเรื่องราวนี้ไว้ทุกหนแห่งเพื่อให้ทราบด้วยทั่วกัน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

-

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๔๔ จารึกถ้ำเด่นงัว ๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๗๑.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170