จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 15:59:40 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 17:29:25 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๑๐ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย พ.ศ. ๒๒๑๗

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๑๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๓ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

ส่วนที่เป็นจารึกกว้าง ๓๑.๕ ซม. สูง ๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๑๐”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๑๐ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย พ.ศ. ๒๒๑๗”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พระมหาวัฒนา สุวุฒฺโฒ เจ้าอาวาสวัดพิชัย กล่าวว่า จารึกดังกล่าวถูกนำไปบรรจุไว้ในพระธาตุมณีมงคล วัดพิชัย จ.ลำปาง (สำรวจเมื่อ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๓๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า หมื่นน้อยมงคลเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังบวชมีนามว่า เจ้าเพียรผระหยา

ผู้สร้าง

หมื่นน้อยมงคล

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. (๑๐)๓๖  ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๒๑๗ อันเป็นสมัยที่อุปราชอึ้งแซะปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๒๑๕-๒๒๑๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๑๐ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย พ.ศ. ๒๒๑๗,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๓๐.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170