จารึกวัดบ้านแลง

จารึก

จารึกวัดบ้านแลง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 12:23:33 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านแลง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทย, ลป. 15 จารึกวัดบ้านแลง (พ.ศ. 2011), 1.6.1.1 วัดบ้านแลง พ.ศ. 2012

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2011

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 9 บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหินสีเทา

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

กว้าง 56 ซม. สูง 40 ซม. หนา 4 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. 15”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2112) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทย”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ลป. 15 จารึกวัดบ้านแลง (พ.ศ. 2011)”
4) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 1 กำหนดเป็น “1.6.1.1 วัดบ้านแลง พ.ศ. 2012”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดบ้านแลง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2512) : 114-116.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 244.
3) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 1 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 211-218.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2011 พญาสุพรรณ สร้างวัดบ้านแลง อันเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน และถวายบ้านแลงแด่วัด ต่อจากนั้นเป็นรายชื่อพยานและผู้มาฝังหลักศิลาจารึกนี้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ระบุ “ปีเปิกไจ้” (ปีชวด สัมฤทธิศก) คือ จ.ศ. 830 โดยเทียบกับจารึกวิหารจันทรอาราม ตรงกับ พ.ศ. 2011 อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, (แก้ไข 2560) จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. 15 จารึกวัดบ้านแลง (พ.ศ. 2011),” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 244.
3) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรไทย ที่ใช้ในลานนา ภาษาไทย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง,” ศิลปากร 13, 3 (กันยายน 2512) : 114-116.
4) ฮันส์ เพนธ์, “1.6.1.1 วัดบ้านแลง พ.ศ. 2012,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 1 : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 211-218.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg_1500_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170