จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 14:57:24 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 17:43:27 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลป. ๒๒ จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๒ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

โลหะ

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

ส่วนที่เป็นจารึกกว้าง ๑๐๐ ซม. สูง ๒๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๒๒”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๒๒ จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดแสงเมืองมา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดแสงเมืองมา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สำรวจเมื่อ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๖๐.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า มหาเถรนาคแสนเจ้าให้หล่อพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

มหาเถรนาคแสนเจ้า

การกำหนดอายุ

-

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๒๒ จารึกฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์วัดแสงเมืองมา,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๖๐.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170