จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

จำนวน 37 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบ้านแวง อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (หนองคาย) อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170