จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

จำนวน 37 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 1) อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลา วัดพญาภู (องค์ที่ 2) อ่านต่อ >
10. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านต่อ >
11. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านต่อ >
12. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
14. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 1 อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 1 อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 2 อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเทพมงคล 3 อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบ้านแวง อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ 2 อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 1 อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล 2 อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง 1 (หนองคาย) อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำ อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 1 (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปซาวหมุกสร้าง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170