จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 18 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2336, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 24, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิละ, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดนาน้อย น่าน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน-เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ, บุคคล-เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ, บุคคล-หมื่นศรีสรรพช่าง, บุคคล-อาจารย์อุ่น,

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์)

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2557 15:26:19 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๑ (พระเจ้าทองทิพย์)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ วัดนาน้อย ๑ (นน. ๒๐๔๗) จ.ศ. ๑๑๕๕ (พ.ศ. ๒๓๓๖), ๑.๗.๓.๑ วัดนาน้อย พ.ศ. ๒๓๓๖

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๓ บรรทัด รอบฐานพระ

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๖๓ ซม. หน้าตักกว้าง ๒๘ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๓๒ ซม. สูง ๑๖.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๔๗”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๕ กำหนดเป็น “๑.๗.๓.๑ วัดนาน้อย พ.ศ. ๒๓๓๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๕ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ๒๒๙-๒๔๐.
๒) การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๖๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๖ เจ้าฟ้าอัทธวรปัญโญพร้อมด้วยพระญาติ หมื่นศรีสรรพช่าง (ช่างออกแบบหล่อ) และอาจารย์อุ่น (ผู้จารึก) ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ และอธิษฐานขอให้ได้พบกับพระนิพพาน

ผู้สร้าง

เจ้าฟ้าอัทธวรปัญโญพร้อมด้วยพระญาติ

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “จุลศักราช ๑๑๘๕ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๗.๓.๑ วัดนาน้อย พ.ศ. ๒๓๓๖,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๕ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ๒๒๙-๒๔๐.
๒) ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ วัดนาน้อย ๑ (นน. ๒๐๔๗) จ.ศ. ๑๑๕๕ (พ.ศ. ๒๓๓๖),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๖๔-๑๖๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170