จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี

จำนวน 109 รายการ

1. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 23 (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านต่อ >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 24 (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านต่อ >
3. จารึกนครชุม อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
5. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 16 (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านต่อ >
6. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 19 (ภาพเงี้ยว) อ่านต่อ >
7. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 27 (ภาพหุ้ยหุย) อ่านต่อ >
8. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
9. จารึกวัดดนลูง อ่านต่อ >
10. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 9 (ภาพสระกาฉวน) อ่านต่อ >
11. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ 21 (ภาพฮินดู) อ่านต่อ >
12. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทหินพระวิหาร 1 อ่านต่อ >
15. จารึกเพนียด 1 อ่านต่อ >
16. จารึกวัดจงกอ อ่านต่อ >
17. จารึกวัดมะกอก อ่านต่อ >
18. จารึกศรีจานาศะ อ่านต่อ >
19. จารึกเขารัง อ่านต่อ >
20. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านต่อ >
21. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านต่อ >
22. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านต่อ >
23. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านต่อ >
24. จารึกวังสวนผักกาด อ่านต่อ >
25. จารึกวัดเก้ายอด อ่านต่อ >
26. จารึกกังสดาล อ่านต่อ >
27. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
28. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
29. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านต่อ >
30. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170