จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี

จำนวน 109 รายการ

1. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๔ (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๖ (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๙ (ภาพเงี้ยว) อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๗ (ภาพหุ้ยหุย) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดดนลูง อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๙ (ภาพสระกาฉวน) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๑ (ภาพฮินดู) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบ้านวังไผ่ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปราสาทหินพระวิหาร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเพนียด ๑ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดจงกอ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดมะกอก อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกศรีจานาศะ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเขารัง อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเจ้าพันมหาดฯ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเจ้าหมื่นลอมงคล อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเจ้าหมื่นเลี้ยงมาเป็นเจ้าสี่หมื่น อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกดวงชาตาบนส่วนยอดของใบเสมา อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดเก้ายอด อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170