จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบูรณะ

จำนวน 37 รายการ

1. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านต่อ >
2. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกมหาวงศ์ฯ ซ่อมพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
4. จารึกเจ้าอัตถวรปัญโญเสริมยอดพระธาตุแช่แห้ง อ่านต่อ >
5. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านต่อ >
6. จารึกการชะลอพระพุทธรูปไสยาสน์ อ่านต่อ >
7. จารึกวัดช้างค้ำ ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกวัดพระธาตุเขาน้อย อ่านต่อ >
9. จารึกบนหลังกรอบไม้สักด้านปฤษฎางค์ พระศิลาปางทรมานช้างนาราคิรี อ่านต่อ >
10. จารึกบนแผ่นไม้สักที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี อ่านต่อ >
11. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๓ อ่านต่อ >
13. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๔ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท อ่านต่อ >
15. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
18. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑ (จ. ๔๘) อ่านต่อ >
19. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓ (จ. ๕๑) อ่านต่อ >
20. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๕ (จ. ๓๘) อ่านต่อ >
21. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๓ (จ. ๓๗) อ่านต่อ >
22. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >
23. จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง) อ่านต่อ >
24. จารึกวัดดอนไชย อ่านต่อ >
25. จารึกวัดนาเตา อ่านต่อ >
26. จารึกวัดเทพจันทร์ อ่านต่อ >
27. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ >
28. จารึกวัดศรีชุม อ่านต่อ >
29. จารึกมหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด อ่านต่อ >
30. จารึกวัดม่อนช้าง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170