จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 20 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2422, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้าอินทรวิชยานนท์, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีดำ, วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีดำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดดอนไชย น่าน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-ความเป็นอยู่และประเพณี, เรื่อง-ประวัติศาสตร์น่าน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองน่าน-เจ้าอนันตวรฤทธิเดช,

จารึกวัดดอนไชย

จารึก

จารึกวัดดอนไชย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2557 15:35:37 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดดอนไชย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก วัดดอนไชย ๑ (นน. ๒๐๔๔) จ.ศ. ๑๒๔๑ (พ.ศ. ๒๔๒๒)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๒๒

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหินชนวนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๘.๕ ซม. สูง ๔๐ ซม. หนา ๑.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๔๔”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดดอนไชย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดดอนไชย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๕๐-๑๕๖.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองงั่วเป็นเมืองศรีษะเกษ และในปีเดียวกันพระองค์ร่วมกับพระญาติและราษฎรได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดดอนไชยและสร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่ง เมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงนิมนต์พระสงฆ์มารับเครื่องไทยทาน ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและจัดงานเฉลิมฉลอง นอกจากนี้ยังทรงถวายที่นาไว้กับวัดและบริจาคทานให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๕ คือ พ.ศ. ๒๔๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “ศิลาจารึก วัดดอนไชย ๑ (นน. ๒๐๔๔) จ.ศ. ๑๒๔๑ (พ.ศ. ๒๔๒๒),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๕๐-๑๕๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170