จารึกวัดช้างค้ำ ๑

จารึก

จารึกวัดช้างค้ำ ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดช้างค้ำ ๑

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๙๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๖๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) หอสมุดแห่งชาติกำหนดเป็น “นน. ๓ จารึกพระยาพลเทพฤาชัย”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๓) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทยฝ่ายเหนือ : จ.ศ. ๙๑๐ (พ.ศ. ๒๐๙๑) ได้มาจากวัดช้างค้ำ ต. เวียง อ. เมือง จ. น่าน”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๗๔ ศิลาจารึกพบที่วัดช้างค้ำ”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “นน. ๓ จารึกวัดช้างค้ำ พ.ศ. ๒๐๙๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระธาตุช้างค้ำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๓) : ๕๓-๕๘.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๐๒-๒๐๖.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๕๗-๖๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พระยาพลเทพฦาชัยได้บูรณะพระวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในวัดหลวงกลางเวียงในจุลศักราช ๙๑๐ โดยขอให้ได้มีปัญญาแตกฉาน ตอนท้ายระบุถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการบูรณะและคำอุทิศส่วนกุศลแด่เทวดา, ครอบครัว, ญาติพี่น้อง, บรรพบุรุษ และสรรพสัตว์ทั้งปวง

ผู้สร้าง

พระยาพลเทพฦาชัย

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ “จุลศักราชได้ ๙๑๐ ตัว” ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๙๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรไทยฝ่ายเหนือ : จ.ศ. ๙๑๐ (พ.ศ. ๒๐๙๑) ได้มาจากวัดช้างค้ำ ต. เวียง อ. เมือง จ. น่าน,” ศิลปากร ๔, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๓), ๕๓-๕๘.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๗๔ ศิลาจารึกพบที่วัดช้างค้ำ,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๒๐๒-๒๐๖.
๓) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “นน. ๓ จารึกวัดช้างค้ำ พ.ศ. ๒๐๙๑,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๕๗-๖๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-29, ไฟล์; นน.3 ด้าน1 และ นน.3 ด้าน2.รูป1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170