จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21

จำนวน 225 รายการ

31. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด) อ่านเพิ่มเติม >
32. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปราชายุธิษฐิระ อ่านเพิ่มเติม >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านเพิ่มเติม >
37. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
38. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
39. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว อ่านเพิ่มเติม >
40. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
41. จารึกบนดินขอโรงเหนือ อ่านเพิ่มเติม >
42. จารึกบนแผ่นอิฐธุกขัตยปั้น อ่านเพิ่มเติม >
43. จารึกพระวชิรเถรสร้างพระพุทธรูป อ่านเพิ่มเติม >
44. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านเพิ่มเติม >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านเพิ่มเติม >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอุโมงค์ อ่านเพิ่มเติม >
49. จารึกวัดช้างค้ำ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
50. จารึกวัดศรีเกิด อ่านเพิ่มเติม >
51. จารึกสมิงสิริมะโนราชา อ่านเพิ่มเติม >
52. จารึกพญา อ่านเพิ่มเติม >
53. จารึกพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อ่านเพิ่มเติม >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านเพิ่มเติม >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
56. จารึกการสร้างเจดีย์ อ่านเพิ่มเติม >
57. จารึกมหาสามีญาณคัมภีระ อ่านเพิ่มเติม >
58. จารึกวัดเชียงสา อ่านเพิ่มเติม >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุพนม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
60. จารึกวัดพวกชอด (เชียงราย) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170