จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๗๖ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง, ๖ วัดเจดีย์หลวง

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๕

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด (รอบฐานพระพุทธรูป)

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๑๑๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๗๖ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๖ วัดเจดีย์หลวง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๖๕.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ในบริเวณฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน ๒ บรรทัด ข้อความต่อเนื่องกันโดยเริ่มจากใต้พระหัตถ์ขวา ตอนต้นเป็นคาถาย่ออริยสัจ ๔ ซึ่ง สุภาพรรณ ณ บางช้าง (พ.ศ. ๒๕๒๙) กล่าวว่าความนิยมในการสร้างจารึกแสดงคาถาดังกล่าว ได้รับอิทธิพลมาจากลังกา

เนื้อหาโดยสังเขป

ตอนต้นเป็นคาถาย่ออริยสัจ ๔ ภาษาบาลี จากนั้นกล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ในจุลศักราช ๘๔๔ โดย (นาย) ธันบี? ซึ่งขอให้ตนได้เป็นอัครสาวกของพระพระเมไตรยเจ้า

ผู้สร้าง

(นาย) ธันบี?

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๘๔๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๒๕ ในสมัยพระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนส์, “๖ วัดเจดีย์หลวง,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๖๕.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170