จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2557 10:04:23 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 178 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2024

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2024

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 3 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 2 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 1 บรรทัด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 178”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 178 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2024”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 158-159.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. 2024 พระภิกษุนามว่า พระสุมังคลเมธาวี ได้เชิญชวนให้อุบาสิกาซึ่งเป็นหลานสาวของหมื่นยูพวกหาญ สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ที่เมืองฝาง

ผู้สร้าง

พระสุมังคลเมธาวี และหลานสาวของหมื่นยูพวกหาญ

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุศักราช คือ พ.ศ. 2024 ซึ่งตรงกับสมัยที่พระเจ้าติโลกราช ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 1984-2030)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 178 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. 2024,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 158-159.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170