จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๗๒ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑, ๒ วัดพระเจ้าเม็งราย

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๒

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด (จารึกด้านหน้าของฐานพระพุทธรูปต่อเนื่องไปถึงบางส่วนของฐานด้านหลัง)

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร

ขนาดวัตถุ

สูง ๑๓๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๗๒ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย ๑”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๒ วัดพระเจ้าเม็งราย”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเจ้าเม็งราย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ภายในวิหารวัดพระเจ้าเม็งราย ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๕๗-๕๙.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่บนฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชราสน์) คำจารึกเริ่มจากฐานทางด้านขวาของพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวเลข, เรือนยันต์ตัวเลข และดวงฤกษ์ จากนั้นจึงเป็นข้อความภาษาบาลีและภาษาไทย ซึ่งต่อเนื่องไปจนถึงบางส่วนของฐานทางด้านหลัง

เนื้อหาโดยสังเขป

ศรีสัทธรรมไตรโลกรัตนจุฬามหาสังฆราช โปรดให้สร้างพระพุทธสิหิงค์องค์นี้ขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาแก่คนทั้งหลาย ตอนท้ายมีการระบุถึงน้ำหนักของพระพุทธรูป

ผู้สร้าง

ศรีสัทธรรมไตรโลกรัตนจุฬามหาสังฆราช

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๘๓๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๑๒ ในรัชกาลพระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนส์, “๒ วัดพระเจ้าเม็งราย,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๕๗-๕๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170