จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๗๓ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว ๑, ๓ วัดผ้าขาว

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๖

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร

ขนาดวัตถุ

สูง ๘๓ ซม. หน้าตักกว้าง ๗๐ ซม. ส่วนฐานที่มีจารึก สูง ๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๗๓ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว ๑”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๓ วัดผ้าขาว”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดผ้าขาว ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ภายในวิหารวัดผ้าขาว ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๖๐.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่บนฐาน (ด้านหลัง) พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร คำจารึกมี ๒ ส่วน เขียนติดต่อกันในบรรทัดเดียว เป็นอักษรที่กลับหัวและกลับด้าน

เนื้อหาโดยสังเขป

คาถาย่ออริยสัจ ๔ ภาษาบาลี ตอนท้ายระบุจุลศักราช ๘๓๕ (พ.ศ. ๒๐๑๖)

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๘๓๕ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๑๖ ในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนส์, “๓ วัดผ้าขาว,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๖๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170