จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกซับจำปา ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกซับจำปา ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกซับจำปา ๓ อ่านต่อ >
4. จารึกซับจำปา ๔ อ่านต่อ >
5. จารึกซับจำปา ๕ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
8. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านต่อ >
9. จารึกบนวงพระธรรมจักร อ่านต่อ >
10. จารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ อ่านต่อ >
11. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านต่อ >
12. จารึกภาษาจีนที่ระฆังวัดไลย์ อ่านต่อ >
13. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) อ่านต่อ >
14. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๒) อ่านต่อ >
15. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านต่อ >
16. จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก อ่านต่อ >
17. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านต่อ >
18. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านต่อ >
19. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านต่อ >
20. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านต่อ >
21. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170