จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกซับจำปา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกซับจำปา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกซับจำปา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกซับจำปา ๔ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกซับจำปา ๕ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกบนวงพระธรรมจักร อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกพุทธอุทานบ้านพรหมทิน อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกภาษาจีนที่ระฆังวัดไลย์ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกศาลเจ้าเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกอัญชัยวรมัน อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (เมืองพรหมทิน) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170