จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา

จำนวน 142 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านต่อ >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 4 อ่านต่อ >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 2 อ่านต่อ >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 2 อ่านต่อ >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 4 อ่านต่อ >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 6 อ่านต่อ >
37. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านต่อ >
38. จารึกบนผ้าพระบฏวัดนาเตา อ่านต่อ >
39. จารึกพระพุทธบาทไม้มุก อ่านต่อ >
40. จารึกพระวชิรเถรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
41. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 2 อ่านต่อ >
42. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
43. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 3 อ่านต่อ >
44. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 5 อ่านต่อ >
45. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 6 อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 1 อ่านต่อ >
47. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ 7 อ่านต่อ >
48. จารึกที่อุโบสถวัดหน้าพระเมรุ 2 อ่านต่อ >
49. จารึกที่วิหารน้อยวัดหน้าพระเมรุ อ่านต่อ >
50. จารึกเรื่องเปรตกถา แผ่นที่ 1 อ่านต่อ >
51. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 9 (จ. 45) อ่านต่อ >
52. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 12 (จ. 11) อ่านต่อ >
53. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 13 (จ. 44) อ่านต่อ >
54. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 14 (จ. 15) อ่านต่อ >
55. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 16 (จ. 4) อ่านต่อ >
56. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 17 (จ. 2) อ่านต่อ >
57. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 22 (จ. 12) อ่านต่อ >
58. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 25 (จ. 17) อ่านต่อ >
59. จารึกวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านต่อ >
60. จารึกเจ้าหมื่นงั่วเชียงของ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170