จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๕๓ วัดชัยพระเกียรติ์

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด (จารึกรอบฐานพระพุทธรูป)

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๖๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๔๕ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๒๕๓ วัดชัยพระเกียรติ์”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดชัยพระเกียรติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดชัยพระเกียรติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๒๑๑-๒๐๒.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ด้านหน้าฐาน ๖ เหลี่ยมของพระพุทธรูปปางมารวิชัย (รัศมีอาจทำขึ้นภายหลัง) พระพุทธรูปองค์นี้มีผู้มอบให้วัดชัยพระเกียรติ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ ไม่ทราบว่าเดิมประดิษฐานอยู่ที่ใด

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นโดยบุคคล ๒ คน คนหนึ่งขอให้ได้เป็นพระสารีบุตร ส่วนอีกคนหนึ่งขอให้ได้เป็นพระโมคคัลลานะ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

-

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๒๕๓ วัดชัยพระเกียรติ์,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๒๑๑-๒๑๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170