จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๖

จารึก

จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๖

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2556 10:46:06 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๖

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๘๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน จำนวน ๑๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

เสาในพระประธานมุขหลัง ศาลาการเปรียญ (โบสถ์เก่า) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๒๒๐.
๒) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๒๒๒.

ประวัติ

จารึกเรื่องนิรยกถา ติดอยู่ที่เสาในประธานมุขหลัง ศาลาการเปรียญ ใน “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ไม่ได้กล่าวถึงจารึกเรื่องนิรยกถา กล่าวถึงเพียงเรื่องเปรตกถา แต่เมื่อพิจารณาจากรูปอักษรและลายสลักที่กรอบจารึกแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นจารึกชุดเดียวกัน นอกจากนั้น ในจารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๓ ได้ระบุถึงพระราชโองการที่ให้กรมหมื่นไกรสรวิชิตจัดการให้ช่างจารึกเรื่องนิรยกถา และเปรตกถา ไว้ที่คอ ๒ มุขหน้าและมุขหลังของศาลาการเปรียญอีกด้วย
ปัจจุบันจารึกนึ้ยังอยู่ที่เสาในประธานมุขหลัง ศาลาการเปรียญ หรือที่เรียกว่า “โบสถ์เก่า” ดังเดิม

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องราวในจารึกแผ่นนี้กล่าวถึงสภาพของสัตว์นรกหรือคนบาปที่จะถูกลงโทษอย่างทุกข์ทรมานด้วยวิธีการต่างๆ ตามผลกรรมที่กระทำมา ได้แก่ บุคคลผู้ตัดศีรษะมนุษย์และสัตว์ หรือเผาสัตว์ทั้งเป็น รวมถึงผู้ลักขโขมยของวัด เมื่อตายไปจะไปกิดในมหาโรรุวนรก จมอยู่ในดอกบัวเหล็กร้อนด้วยเปลวเพลิงรุ่งโรจน์
อีกบุคคลที่เสียบสัตว์ด้วยหลาวให้ตายทั้งเป็น จับสัตว์โยนเข้าไปในกองไฟ หรือเผาบ้านเมืองให้สัตว์ที่อยู่ในบ้านในเมืองให้ตาย เมื่อตายไปจะไปเกิดในตาปนรก มีขวากกรด (ขวาก = เครื่องกีดขวางชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือเหล็กปลายแหลม ปักหรือโปรยเพื่อดักหรือตำผู้คนที่เข้าไป) เสียบร่างไว้แล้วเกิดเปลวเพลิงพุ่งขึ้นมาจากแผ่นดินเผาร่างจนตาย เมื่อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็โดนไฟเผาจนตายอีกเช่นนี้เรื่อยไป
ส่วนบุคคลผู้อาจเป็นได้ทั้งอำมาตย์และโจร มีใจบาปจับมนุษย์มาเสียบด้วยปลายหลาวจนถึงแก่ความตาย เผา หรือย่างด้วยแดดจนตาย พวกนี้ เมื่อไปเกิดก็จะได้เกิดในมหาตาปนรก โดนหลาวเหล็กเสียบคนละ ๔-๕ เล่ม ไฟเผาร่างจนตาย ตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ก็โดนไฟเผาอีกเช่นนี้เรื่อยไป

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากข้อความในจารึก แผ่นที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ที่ว่า “วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ จุลศักราช ๑๒๐๐ ปีจอ สัมฤทธิศก” โดยนำเลขจุลศักราช บวกด้วยเลข ๑๑๘๑ จะได้เท่ากับ ๒๓๘๑ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๖, จาก :
๑) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๗๕-๙๑.
๒) “จารึกเรื่องนิรยกถา ศาลาการเปรียญ (จารึกติดไว้ที่เสาในประธานมุขหลังสิลาจารึกยังอยู่),” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๒๑๙-๒๒๖.
๓) “นิรยกถา ศาลาการเปรียญ (จารึกติดไว้ที่เสาในประธานมุขหลังสิลาจารึกยังอยู่),” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๒๑๗-๒๒๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๒๑-๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๐

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170