จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนพระพิมพ์

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๑ (เมตเตยยโก) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๒ (สาริปุตโต) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๔ (โกลิวีโส) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๕ (กังขาเรวัตโต) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๖ (ปุณโณสุนาปรันโต) อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๗ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๓ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170