จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนพระพิมพ์

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
2. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 1 อ่านต่อ >
3. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 2 อ่านต่อ >
4. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 3 อ่านต่อ >
5. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย 1 อ่านต่อ >
6. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย 2 อ่านต่อ >
7. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >
8. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >
9. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
10. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1 อ่านต่อ >
11. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 2 อ่านต่อ >
12. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1 อ่านต่อ >
13. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2 อ่านต่อ >
14. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 3 อ่านต่อ >
15. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 4 อ่านต่อ >
16. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 1 อ่านต่อ >
17. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 2 อ่านต่อ >
18. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >
19. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 1 (เมตเตยยโก) อ่านต่อ >
20. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 2 (สาริปุตโต) อ่านต่อ >
21. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 3 อ่านต่อ >
22. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 4 (โกลิวีโส) อ่านต่อ >
23. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 5 (กังขาเรวัตโต) อ่านต่อ >
24. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 6 (ปุณโณสุนาปรันโต) อ่านต่อ >
25. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 7 อ่านต่อ >
26. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 1 อ่านต่อ >
27. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2 อ่านต่อ >
28. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 3 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170