จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนพระพิมพ์

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านต่อ >
2. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๑ อ่านต่อ >
3. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ ๓ อ่านต่อ >
5. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระซุ้มศรีวิชัย ๒ อ่านต่อ >
7. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผากู่สันถรัตน์ อ่านต่อ >
10. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑ อ่านต่อ >
11. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๒ อ่านต่อ >
12. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๑ อ่านต่อ >
13. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๓ อ่านต่อ >
15. จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ๔ อ่านต่อ >
16. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
19. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๑ (เมตเตยยโก) อ่านต่อ >
20. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๒ (สาริปุตโต) อ่านต่อ >
21. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
22. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๔ (โกลิวีโส) อ่านต่อ >
23. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๕ (กังขาเรวัตโต) อ่านต่อ >
24. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๖ (ปุณโณสุนาปรันโต) อ่านต่อ >
25. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๗ อ่านต่อ >
26. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๑ อ่านต่อ >
27. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๒ อ่านต่อ >
28. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย ๓ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170