จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 28 รายการ

1. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกบนตราดินเผาจากเมืองนครปฐม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกพระธรรมกาย อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกพระอภิธรรม อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดตระพังนาค อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดตำหนัก อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวิหารหลวงวัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกอักษรอาหรับบนเหรียญทองคำ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเจดีย์วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกเจ้าธรรมรังสี อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170