จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 25 รายการ

1. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >
2. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >
3. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านต่อ >
5. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >
6. จารึกพระธรรมกาย อ่านต่อ >
7. จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช อ่านต่อ >
8. จารึกพระอภิธรรม อ่านต่อ >
9. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านต่อ >
10. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อ่านต่อ >
11. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านต่อ >
12. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >
13. จารึกวัดตระพังนาค อ่านต่อ >
14. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านต่อ >
15. จารึกวัดตำหนัก อ่านต่อ >
16. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) อ่านต่อ >
17. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >
18. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 1) อ่านต่อ >
19. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 2) อ่านต่อ >
20. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 3) อ่านต่อ >
21. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านต่อ >
22. จารึกวิหารหลวงวัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
23. จารึกสองแคว อ่านต่อ >
24. จารึกเจดีย์วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
25. จารึกเจ้าธรรมรังสี อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170