จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 25 รายการ

1. จารึกคาถาป้องกันอสนีบาต อ่านต่อ >

2. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านต่อ >

3. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านต่อ >

4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดคูยาง อ่านต่อ >

5. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านต่อ >

6. จารึกพระธรรมกาย อ่านต่อ >

7. จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช อ่านต่อ >

8. จารึกพระอภิธรรม อ่านต่อ >

9. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านต่อ >

10. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อ่านต่อ >

11. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านต่อ >

12. จารึกวัดกำแพงงาม อ่านต่อ >

13. จารึกวัดตระพังนาค อ่านต่อ >

14. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านต่อ >

15. จารึกวัดตำหนัก อ่านต่อ >

16. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) อ่านต่อ >

17. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) อ่านต่อ >

18. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 1) อ่านต่อ >

19. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 2) อ่านต่อ >

20. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 3) อ่านต่อ >

21. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านต่อ >

22. จารึกวิหารหลวงวัดมหาธาตุ อ่านต่อ >

23. จารึกสองแคว อ่านต่อ >

24. จารึกเจดีย์วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >

25. จารึกเจ้าธรรมรังสี อ่านต่อ >