จารึกวัดตระพังนาค

จารึก

จารึกวัดตระพังนาค

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดตระพังนาค

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินดินดาน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๖ ซม. สูง ๖๖ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สท. ๓๓”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกวัดตระพังนาค”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดตระพังนาค ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ผู้พบ

พระโบราณวัตถาจารย์ (ทิม) วัดราชธานี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๕๘-๖๒.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ ได้ทำการอัดสำเนาและถ่ายภาพจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย เมื่อคราวออกสำรวจเอกสารจารึก พ.ศ. ๒๕๑๕ ทราบว่า พระโบราณวัตถาจารย์ (ทิม) เจ้าอาวาสวัดราชธานี และเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ได้พบศิลาจารึกหลักนี้ที่วัดตระพังนาค แล้วมอบให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย แต่ทะเบียนประวัติจารึกไม่ได้ระบุว่าพบและมอบให้เมื่อใด ลักษณะของแผ่นจารึกเป็นรูปสี่เหลี่ยมบาง ภายในหน้าที่มีจารึก มีกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกรอบรูปถ่าย ภายนอกกรอบทั้งสี่ด้านมีจารึกอักษรเริ่มต้นด้วยคำว่า นโม พุทฺธาย สิทฺธํ แล้วต่อด้วยสระและพยัญชนะไปจนจบ ต่อจากนั้นจึงเริ่มต้นด้วยบทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ แต่บทสังฆคุณมีเพียงบทย่อเท่านั้น เข้าใจว่าคงเป็นเพราะเนื้อที่ของศิลาจารึกมีจำกัด ไม่พอกับข้อความนั่นเอง

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึง สระและพยัญชนะไทย เข้าใจว่าคือตำราหรือแบบเรียนขั้นต้นของคนไทย ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดให้เป็น จารึกอักษรขอมสุโขทัย อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกวัดตระพังนาค,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๕๘-๖๒.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170