จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช

จารึก

จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ ๓/๖

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๙๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด ตามความยาวของแผ่นจารึกมี ๔ บรรทัด ตามขวางริมซ้ายของแผ่นจารึกมี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๙ ซม. หนัก ๘.๒ กรัม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กท. ๕๖”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “จารึกเลขที่ ๓/๖”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกพุทธฏีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๕-๓๗.

ประวัติ

จารึกพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช เป็นจารึกแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเป็นสุพรรณบัฏของมหาเถรสารี เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ สำรวจและคัดจำลองอักษร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นสุพรรณบัฏของสมเด็จมหาเถรสารี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกระบุศักราชไว้เป็น พ.ศ. ๑๙๙๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
เทิม มีเต็ม, “จารึกพุทธฏีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๕-๓๗.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170