จารึกวัดตำหนัก

จารึก

จารึกวัดตำหนัก

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดตำหนัก

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรขอมและไทย ภาษาไทย ได้มาจากวัดตำหนัก ต. บางคลาน อ. โพทะเล จ. พิจิตร, หลักที่ ๑๐๘ ศิลาจารึก วัดตำหนัก

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๒๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๘ ซม. สูง ๑๑๑ ซม. หนา ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พจ. ๒”
๒) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๑) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรขอมและไทย ภาษาไทย ได้มาจากวัดตำหนัก ต. บางคลาน อ. โพทะเล จ. พิจิตร”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๐๘ ศิลาจารึก วัดตำหนัก”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกวัดตำหนัก”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดตำหนัก (ร้าง) ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๑) : ๗๘-๘๐.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๓๗-๑๓๙.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๗๑-๗๕.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ ได้มาจากวัดตำหนัก (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และได้เคลื่อนย้ายจากหอสมุดแห่งชาติ ไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ จารึกหลักนี้ปรากฏการใช้อักษร ๒ แบบ คือ บรรทัดที่ ๑-๘ ตอนต้นใช้อักษรขอมสุโขทัย ภาษาไทย และจากบรรทัดที่ ๘ ตอนปลายถึงบรรทัดที่ ๑๐ ใช้อักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย

เนื้อหาโดยสังเขป

มหาเถรสุมงคลราชรุจีศรีพิเชียรปรีชญา กับพระสงฆ์อีก ๑๐๐ รูป และอุบาสก อุบาสิกา ร่วมเป็นประธานในการพิมพ์พระด้วยเนื้อต่างๆ เช่น เนื้อทองคำ เนื้อเงิน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุจุลศักราช ๘๔๒ ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช ๒๐๒๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรขอมและไทย ภาษาไทย ได้มาจากวัดตำหนัก ต. บางคลาน อ. โพทะเล จ. พิจิตร,” ศิลปากร ๑๑, ๕ (มกราคม ๒๕๑๑) : ๗๘-๘๐.
๒) ประสาร บุญประคอง, “จารึกวัดตำหนัก,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๗๑-๗๕.
๓) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๑๐๘ ศิลาจารึก วัดตำหนัก,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๓๗-๑๓๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170