จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 152 รายการ

1. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกจุลคิรี อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกู่เต้า อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๔ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๕ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๓ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๕ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170