จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 152 รายการ

1. จารึกแม่หินบดเวียงมะโน อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดเชียงมั่น อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดแก้วหลาด อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดเกตการาม อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกู่เต้า อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกวัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่) อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นล้าน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170