จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 152 รายการ

1. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
2. จารึกจุลคิรี อ่านต่อ >
3. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดกู่เต้า อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๑ อ่านต่อ >
8. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๒ อ่านต่อ >
9. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๓ อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๔ อ่านต่อ >
11. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕ อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๑ อ่านต่อ >
13. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๒ อ่านต่อ >
14. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๓ อ่านต่อ >
15. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ ๔ อ่านต่อ >
16. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๑ อ่านต่อ >
17. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๒ อ่านต่อ >
18. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๓ อ่านต่อ >
19. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๔ อ่านต่อ >
20. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม ๕ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๑ อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๒ อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๓ อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๑ อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๒ อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๓ อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๔ อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๕ อ่านต่อ >
29. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๖ อ่านต่อ >
30. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๗ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170