จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๖๓ วัดควรค่าม้า

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๖๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๒๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๐๒”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๖๓ วัดควรค่าม้า”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๒๕-๑๒๖.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย

เนื้อหาโดยสังเขป

นางพิมพาสร้างพระพุทธรูปขึ้นในจุลศักราช ๑๑๖๘

ผู้สร้าง

นางพิมพา

การกำหนดอายุ

ศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ ๑๑๖๘ แต่จากคำนวณโดย ฮันส์ เพนธ์ พบว่า ปีกาบสันควรเป็น จุลศักราช ๑๑๘๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๗ ในรัชกาลพระยาคำฝั้น (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๖-๒๓๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๖๓ วัดควรค่าม้า,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๒๕-๑๒๖.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170