จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๕

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๕

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ ๕

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๙๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด (จารึกรอบฐานพระพุทธรูป)

วัตถุจารึก

มุก

ลักษณะวัตถุ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๑๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๐๕”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๗๘ วัดดอกคำ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดดอกคำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดดอกคำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๓๑-๑๓๒.

ประวัติ

พระพุทธรูปองค์นี้สร้างจาก “มุก” ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นผง กล่าวคือ การสร้างพระพุทธรูปของล้านนานอกจากใช้วัสดุประเภทสำริดและไม้ชนิดต่างๆ แล้ว ยังมีการนำดอกไม้หรือข้าวที่พระสงฆ์งดฉันเรียกว่า “ข้าวชีวิต” มาบดให้เป็นผงผสมกับรัก ซึ่งเรียกว่า มุก เช่น มุกดอกไม้ มุกข้าวชีวิต อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้มีการระบุว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างจากมุกชนิดใด

เนื้อหาโดยสังเขป

จุลศักราช ๑๒๐๙ นางแดงและลูกทุกคนร่วมกันสร้างพระพุทธรูปไว้ค้ำชูพุทธศาสนา

ผู้สร้าง

นางแดงและลูกทุกคน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๐๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๙๐ ในสมัยพระเจ้ามโหตรประเทศ (พระยามหาวงศ์) (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๙๐-๒๓๙๗)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๗๘ วัดดอกคำ,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๓๑-๑๓๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170