จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 5

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 5

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า 5

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

239 วัดควรค่าม้า

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2480

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

วัตถุจารึก

ปูนซีเมนต์

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป ปางสมาธิ

ขนาดวัตถุ

สูง 53 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 137”
2) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “239 วัดควรค่าม้า”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519), 195-196.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ที่ฐานพระพุทธรูปปูนซีเมนต์ ปางสมาธิ ที่วัดควรค่าม้านี้มีพระพุทธรูปปูนซีเมนต์ 3 องค์ ลักษณะ และคำจารึกเหมือนกัน แต่ชื่อผู้เช่าต่างกัน องค์นี้เป็นองค์ที่สมบูรณ์ที่สุด อีก 2 องค์ มีสภาพชำรุด

เนื้อหาโดยสังเขป

อ้ายเสาร์และนางบัวผัด รวมทั้งลูกชายหญิงทุกคนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูชาพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

อ้ายเสาร์ นางบัวผัดและลูกชายหญิง

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช 1299 ตรงกับ พ.ศ. 2480 ในสมัยพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเมืองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2454-2482)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “239 วัดควรค่าม้า,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519), 195-196.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2519)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170