จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดควรค่าม้า ๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๓๙ วัดควรค่าม้า

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๘๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ปูนซีเมนต์

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป ปางสมาธิ

ขนาดวัตถุ

สูง ๕๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๓๗”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๒๓๙ วัดควรค่าม้า”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๙๕-๑๙๖.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ที่ฐานพระพุทธรูปปูนซีเมนต์ ปางสมาธิ ที่วัดควรค่าม้านี้มีพระพุทธรูปปูนซีเมนต์ ๓ องค์ ลักษณะ และคำจารึกเหมือนกัน แต่ชื่อผู้เช่าต่างกัน องค์นี้เป็นองค์ที่สมบูรณ์ที่สุด อีก ๒ องค์ มีสภาพชำรุด

เนื้อหาโดยสังเขป

อ้ายเสาร์และนางบัวผัด รวมทั้งลูกชายหญิงทุกคนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูชาพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

อ้ายเสาร์ นางบัวผัดและลูกชายหญิง

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๙๙ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๘๐ ในสมัยพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเมืองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๒๓๙ วัดควรค่าม้า,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๙๕-๑๙๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170