จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านต่อ >
3. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านต่อ >
4. จารึกคำอธิษฐาน อ่านต่อ >
5. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา 1 อ่านต่อ >
6. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด 2 อ่านต่อ >
8. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 15 (จ. 5) อ่านต่อ >
9. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 37 (จ. 3) อ่านต่อ >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านต่อ >
11. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 9 (จ. 45) อ่านต่อ >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 3 อ่านต่อ >
13. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
14. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ 1 อ่านต่อ >
15. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านต่อ >
16. จารึกวัดส่องคบ 3 อ่านต่อ >
17. จารึกวัดส่องคบ 1 อ่านต่อ >
18. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านต่อ >
19. จารึกวัดตะพาน อ่านต่อ >
20. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านต่อ >
21. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 อ่านต่อ >
22. จารึกวัดมหาพน 3 อ่านต่อ >
23. จารึกวัดมหาพน 5 อ่านต่อ >
24. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 1 (เมตเตยยโก) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170