จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย

จำนวน 24 รายการ

1. จารึกฐานปราสาทโลหะ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกคำอธิษฐาน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกกลางรอยพระพุทธบาท อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด ๒ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๑๕ (จ. ๕) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๓๗ (จ. ๓) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๙ (จ. ๔๕) อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดใหม่ศรีโพธิ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกลานเงินภาษาไทย วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดส่องคบ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกวัดส่องคบ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดตะพาน อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกวัดมหาพน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดมหาพน ๕ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๑ (เมตเตยยโก) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170