จารึกวัดมหาพน ๓

จารึก

จารึกวัดมหาพน ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดมหาพน ๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด ด้านหลังมี ๙ บรรทัด ด้านหน้ามี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมคางหมูจารเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ตัวอักษรจารไว้ที่ด้านหลังและด้านหน้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓.๒ ซม. สูง ๓.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น "จารึกวัดมหาพน (๓)"

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๓๐

สถานที่พบ

ในฐานแท่นแก้วเล็กซึ่งอยู่หน้าแท่นแก้วใหญ่ ในซากวิหารวัดมหาพนร้าง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

หน่วยศิลปากรที่ ๔ (เชียงใหม่) การขุดค้นทางโบราณคดี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๗๖-๕๘๑.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นคำอธิษฐานของผู้สร้างพระพุทธรูป ว่าด้วยอานิสงส์จากการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ขอให้ตนเองได้เกิดทันยุคพระศรีอาริย์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ยังไม่มีการกำหนดอายุจารึก

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “จารึกวัดมหาพน (๓),” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๗๖-๕๘๑.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170