จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 10:37:22 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาน้อย ๓ (นน. ๒๐๔๙) จ.ศ. ๑๐๗๗ (พ.ศ. ๒๒๕๘)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๕๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป มีอักษรจารึก ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๒๐ ซม. หน้าตักกว้าง ๗ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๘ ซม. สูง ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๔๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๗๒-๑๗๕.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๒๕๘ ท้าวสิทธิได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ด้วยปรารถนาจะไปเกิดเป็นพระอรหันต์ในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

ผู้สร้าง

ท้าวสิทธิ

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑-๒ คือ “ศักราช ๑๐๗๗ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๒๕๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาน้อย ๓ (นน. ๒๐๔๙) จ.ศ. ๑๐๗๗ (พ.ศ. ๒๒๕๘),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๗๒-๑๗๕.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170