จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

จำนวน 157 รายการ

31. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดช่างแต้ม 5 อ่านต่อ >
32. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี 1 อ่านต่อ >
33. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี 2 อ่านต่อ >
34. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 1 อ่านต่อ >
35. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 2 อ่านต่อ >
36. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 3 อ่านต่อ >
37. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 5 อ่านต่อ >
38. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 7 อ่านต่อ >
39. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
40. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย 1 อ่านต่อ >
41. จารึกฐานพระเสตังคมณี อ่านต่อ >
42. จารึกพุทธอุทานคาถา อ่านต่อ >
43. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระสิงห์ (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
44. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 1 อ่านต่อ >
45. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 2 อ่านต่อ >
46. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา 3 อ่านต่อ >
47. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดมณเฑียร อ่านต่อ >
48. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหมื่นเงินกอง อ่านต่อ >
49. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอุโมงค์ อ่านต่อ >
50. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติ 1 อ่านต่อ >
51. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเบงสกัด อ่านต่อ >
52. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดศรีบุญเรือง (น่าน-อำเภอเมือง) อ่านต่อ >
53. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ 1 อ่านต่อ >
54. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอนไชย อ่านต่อ >
55. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 1 (พระเจ้าทองทิพย์) อ่านต่อ >
56. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 2 อ่านต่อ >
57. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 3 อ่านต่อ >
58. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย 4 อ่านต่อ >
59. จารึกฐานพระพุทธรูปทีปังกรพ่อหลอมสร้าง อ่านต่อ >
60. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าเม็งราย 2 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170