จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2557 17:06:35 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาน้อย ๒ (นน. ๒๐๔๘) จ.ศ. ๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๖๐), ๑.๗.๒.๒ วัดนาน้อย พ.ศ. ๒๓๖๐

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๖๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป มีอักษรจารึก ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๔๓.๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๑๖ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๑๘ ซม. สูง ๑๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๔๘”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๕ กำหนดเป็น “๑.๗.๒.๒ วัดนาน้อย พ.ศ. ๒๓๖๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๕ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ๑๕๕-๑๖๕.
๒) การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๖๘-๑๗๑.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๓๖๐ ขนานสุปินะพร้อมด้วยบุตรภรรยาได้สร้างและถวายพระพุทธรูปองค์นี้ เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย

ผู้สร้าง

ขนานสุปินะพร้อมด้วยบุตรภรรยา

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑-๒ คือ “จุลศักราชได้พันร้อย ๗๙ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๗.๒.๒ วัดนาน้อย พ.ศ. ๒๓๖๐,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๕ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน และจารึกเมืองน่านที่น่าสนใจ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ๑๕๕-๑๖๕.
๒) ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาน้อย ๒ (นน. ๒๐๔๘) จ.ศ. ๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๖๐),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๖๘-๑๗๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170