จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๔

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๔

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2557 16:45:31 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาน้อย ๔ (นน. ๒๐๕๐) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๓ บรรทัด อ้อมจากด้านข้างไปทางด้านหลังของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๑๖ ซม. หน้าตักกว้าง ๗.๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๗.๕ ซม. สูง ๔.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๕๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๗๖-๑๗๙.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

แสนอินทปัญญาพร้อมด้วยครอบครัวได้สร้างพระพุทธรูปไม้จันทน์องค์นี้ไว้ให้เป็นที่สักการบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย

ผู้สร้าง

แสนอินทปัญญาพร้อมด้วยครอบครัว

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุโดยประมาณจากรูปแบบตัวอักษรได้เป็นพุทธศตวรรษที่ ๒๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาน้อย ๔ (นน. ๒๐๕๐) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔,” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๗๖-๑๗๙.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170