จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 19 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2415, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์, วัตถุ-จารึกบนไม้, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูป, ลักษณะ-จารึกที่ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพันเตา เชียงใหม่, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-พุทธาภิเษก, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองเชียงใหม่-พระเจ้าอินทวิชยานนท์, บุคคล-พระเจ้าอินทวิชยานนท์, บุคคล-อุปราชอินทนนท์, บุคคล-แม่เจ้าคำแผ่น, บุคคล-แม่เจ้าบัวทิพย์,

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๐๙ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓, ๑๐๕ วัดพันเตา

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๑๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

สูง ๙๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๐๙ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพันเตา ๓”
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น “๑๐๕ วัดพันเตา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์หอคำ ภายในวัดพันเตา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๓๙-๑๔๐.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ด้านหน้าฐานพระพุทธรูปไม้ ปางมารวิชัย จำนวน ๗ บรรทัด ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙) แสดงความเห็นว่า พระพักตร์ของพระพุทธรูปองค์นี้ไม่เหมือนพระพักตร์พระพุทธรูปองค์อื่นๆ แต่ดูเหมือนใบหน้าของคนที่มีชีวิต จึงนำไปเทียบจากภาพถ่ายของพระเจ้ากาวิโลรส และสันนิษฐานว่า ผู้สลักพระพุทธรูปองค์นี้ ตั้งใจจะทำให้คล้ายพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์

เนื้อหาโดยสังเขป

จุลศักราช ๑๒๓๔ อุปราชอินทนนท์ (ในเวลาต่อมาคือพระเจ้าอินทวิชยานนท์) แม่เจ้าคำแผ่น และแม่เจ้าบัวทิพย์ เป็นประธานในการทำพิธีพุทธาภิเษกและถวายพระพุทธรูปองค์นี้แด่วัดพันเตา เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระราชบิดา, พระราชมารดาและพระญาติที่ทรงล่วงลับไปแล้ว

ผู้สร้าง

อุปราชอินทนนท์ แม่เจ้าคำแผ่น และแม่เจ้าบัวทิพย์ รวมทั้งลูกหลานทุกคน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕) ในช่วงเวลาที่เจ้าอุปราชอินทนนท์ รักษาการเมืองเชียงใหม่ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ฮันส์ เพนธ์, “๑๐๕ วัดพันเตา,” ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๓๙-๑๔๐.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170