จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกอาณาจักรเจนละ

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกเนินสระบัว อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกช่องสระแจง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปากโดมน้อย อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปากน้ำมูล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปากน้ำมูล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดศรีเมืองแอม อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดสุปัฏนาราม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกสุรินทร์ (วัดชุมพล) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกผนังถ้ำเป็ดทอง อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกจันทบูร อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกหินขอน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกหินขอน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๒ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๓ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน ๔ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวัดหางน้ำหนองแขม อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170