จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกอาณาจักรเจนละ

จำนวน 21 รายการ

1. จารึกเนินสระบัว อ่านต่อ >
2. จารึกช่องสระแจง อ่านต่อ >
3. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
4. จารึกถ้ำภูหมาไน อ่านต่อ >
5. จารึกปากโดมน้อย อ่านต่อ >
6. จารึกปากน้ำมูล 2 อ่านต่อ >
7. จารึกปากน้ำมูล 1 อ่านต่อ >
8. จารึกวัดศรีเมืองแอม อ่านต่อ >
9. จารึกวัดสุปัฏนาราม 1 อ่านต่อ >
10. จารึกสุรินทร์ (วัดชุมพล) อ่านต่อ >
11. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านต่อ >
12. จารึกผนังถ้ำเป็ดทอง อ่านต่อ >
13. จารึกจันทบูร อ่านต่อ >
14. จารึกหินขอน 1 อ่านต่อ >
15. จารึกหินขอน 2 อ่านต่อ >
16. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 1 อ่านต่อ >
17. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 2 อ่านต่อ >
18. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 3 อ่านต่อ >
19. จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 4 อ่านต่อ >
20. จารึกวัดหางน้ำหนองแขม อ่านต่อ >
21. จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170