จารึกวัดหางน้ำหนองแขม

จารึก

จารึกวัดหางน้ำหนองแขม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 11:23:00 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดหางน้ำหนองแขม

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

สภาพเป็นชิ้นส่วนหักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๑ ซม. ยาว ๑๐๑ ซม. หนา ๒๐.๕ ซม. บริเวณที่มีตัวอักษร กว้าง ๑๕ ซม. สูง ๑๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นว. ๑๘”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

เขาไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ผู้พบ

พระครูนิทานปัญญาภิรัต เจ้าอาวาสวัดหางน้ำหนองแขม ตำบลม่วงหัก หมู่ ๘ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหางน้ำหนองแขม ตำบลม่วงหัก หมู่ ๘ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

พิมพ์เผยแพร่

วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๓) : ๖-๑๓.

ประวัติ

ผู้นำจารึกมาถวายได้มาจากเขาไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจารึกนี้ได้แตกเป็น ๒ ชิ้น แล้วได้ถวายให้วัดหางน้ำหนองแขม ตำบลม่วงหัก หมู่ ๘ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ ชิ้น ส่วนอีกชิ้นหนึ่งได้ไปถวายวัดที่จังหวัดชัยภูมิ แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจน

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุดและมีข้อความไม่สมบูรณ์ ปรากฏคำ ๓ คำสื่อถึงหลักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องของผู้ปกครอง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

พิจารณาจากลักษณะของรูปอักษร ได้แก่ อักษร ‘ร’ ที่ปรากฏในจารึกวัดหางน้ำหนองแขมนี้ มีลักษณะคล้ายกับอักษร ‘ร’ ที่ปรากฏในจารึกเขารัง จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๑๑๘๒ และจารึกช่องสระแจง จังหวัดปราจีนบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๒ จารึกหลักนี้จึงน่าจะสร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๑, จาก :
สมภพ มีสบาย, “จารึกที่บ่อน้ำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน,” ศิลปากร ๕๓, ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๓) : ๖-๑๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายสำเนาจารึกจาก : วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๓)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170