จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 1557 รายการ

1. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านต่อ >
2. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านต่อ >
3. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
4. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
5. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
6. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
7. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
8. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
9. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๗ อ่านต่อ >
10. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๘ อ่านต่อ >
11. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๙ อ่านต่อ >
12. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑๐ อ่านต่อ >
13. จารึกฉันท์กฤษณาสอนน้อง แผ่นที่ ๑๑ อ่านต่อ >
14. จารึกฉันท์พาลีสอนน้อง แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
15. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๑ อ่านต่อ >
16. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๒ อ่านต่อ >
17. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๓ อ่านต่อ >
18. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๔ อ่านต่อ >
19. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๕ อ่านต่อ >
20. จารึกฉันท์อัษฎาพานร แผ่นที่ ๖ อ่านต่อ >
21. จารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า อ่านต่อ >
22. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านต่อ >
23. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านต่อ >
24. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านต่อ >
25. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านต่อ >
26. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านต่อ >
27. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดจักรวรรดิราชาวาส อ่านต่อ >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านต่อ >
29. จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อ่านต่อ >
30. จารึกตราตำแหน่งสมณศักดิ์ ๑ หน้าต่างด้านหน้า (คณะเหนือ) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170