จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2189 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกป้านางคำเยีย อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าแสน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปพระนายคัมกอง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปแม่ศรีมหาตา อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปทิดไสหง อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๑) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๒) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๓) อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกสองแคว อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกรอยพระยุคลบาทวัดบวรฯ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกพระยาศรียศราช วัดหงส์รัตนารามฯ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกอุทิศสิ่งของ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวังสวนผักกาด อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกที่ฐานรูปนายเรืองผู้เผาตัว อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกที่ฐานรูปนายนกผู้เผาตัว อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกดวงชะตาฤกษ์สร้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกที่ผนังพระอุโบสถวัดรังษีสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๓ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่พระตำหนักปั้นหย่า ๓ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170