จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2189 รายการ

1. จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกกังสดาล อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกการบูรณะวัดประเสริฐสุทธาวาส อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกการปฏิสังขรณ์ศาลาวัดพระธาตุลำปางหลวง อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกการสร้างฉัตร อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกการสร้างทุงศิลา อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกการสร้างวิหารวัดพระแก้วดอนเต้า อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกกู่บ้านค่ายเจริญ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกกู่วัดเสาหิน อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกขอบบานประตูวิหารหลวง (อุโบสถ) วัดบุญยืน อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกขันทรงวงรีสัมฤทธิ์ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกขันน้ำมนต์วัดบางคาง อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกคอระฆังเจดีย์หินทรายวัดลี อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกคาถานมัสการพระบรมสารีริกธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกคามวาสีอรัญวาสี อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกคำนมัสการพระมหากัจจายนะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกคำนมัสการพระมหากัสสปะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกคำนมัสการพระมหาโมคคัลลานะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๑ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกคำนมัสการพระราหุล ๒ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๑ อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกคำนมัสการพระสารีบุตร ๒ อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกคำนมัสการพระอัญญาโกณฑัญญะ ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170