จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกด่านประคำ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกผนังถ้ำเป็ดทอง อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170