จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกด่านประคำ อ่านต่อ >
2. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านนอก อ่านต่อ >
3. จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน อ่านต่อ >
4. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑ อ่านต่อ >
5. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๒ อ่านต่อ >
6. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๓ อ่านต่อ >
7. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๔ อ่านต่อ >
8. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๕ อ่านต่อ >
9. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๖ อ่านต่อ >
10. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๗ อ่านต่อ >
11. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘ อ่านต่อ >
12. จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๙ อ่านต่อ >
13. จารึกปราสาทเขาดุม อ่านต่อ >
14. จารึกปราสาทเมืองต่ำ อ่านต่อ >
15. จารึกผนังถ้ำเป็ดทอง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170