จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 92 รายการ

1. จารึกป้านางเมาะ อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกเจ้าวัดบริพารภิกษุ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกพ่อขุนรามพล อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกพ่อขุนรามคำแหง อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกคาถาหัวใจพระพุทธคุณ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกคาถาหัวใจพระสูตร อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกเจดีย์วัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวัดพระเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกกฎหมายลักษณะโจร อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกวัดตาเถรขึงหนัง อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกพระอภิธรรม อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกวัดสรศักดิ์ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (นายญี่บุญ) อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง) อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (ออกหมื่นโปศเทพ) อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามุณิ อ่านเพิ่มเติม >
19. จารึกวัดตระพังนาค อ่านเพิ่มเติม >
20. จารึกวิหารหลวงวัดมหาธาตุ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกวัดศรีชุม อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเจดีย์น้อย อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาบาลี) อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกวัดเขาสุมนกูฏ อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกวัดเขมา อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกนายศรีโยธาออกบวช อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกฐานพระพุทธรูปศิลาเขียววัดข้าวสาร อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกวัดหินตั้ง อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกวัดอโสการาม อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170