จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 11

จำนวน 18 รายการ

1. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๖๙๔/๒๕๑๘ อ่านต่อ >
2. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เลขทะเบียน ๒๙๙๕/๓๘ อ่านต่อ >
3. จารึกบนตราดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (ทรงกลม สภาพชำรุด) อ่านต่อ >
4. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๒๐๓๒/๒๕๑๘ อ่านต่อ >
5. จารึกบนตราดินเผา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ทะเบียนเลขที่ ๑๗๒๑/๒๕๑๘ อ่านต่อ >
6. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๔ อ่านต่อ >
7. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๓ อ่านต่อ >
8. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๕ อ่านต่อ >
9. จารึกบนตราประทับจากควนลูกปัด ๒ อ่านต่อ >
10. จารึกบนตราประทับจากเขาศรีวิชัย อ่านต่อ >
11. จารึกบนฐานประติมากรรม อ่านต่อ >
12. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๑ (เมตเตยยโก) อ่านต่อ >
13. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๒ (สาริปุตโต) อ่านต่อ >
14. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๓ อ่านต่อ >
15. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๔ (โกลิวีโส) อ่านต่อ >
16. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๕ (กังขาเรวัตโต) อ่านต่อ >
17. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๖ (ปุณโณสุนาปรันโต) อ่านต่อ >
18. จารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ ๗ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170