จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายเงิน

จำนวน 16 รายการ

1. จารึกปราสาทตาเมือนธม 5 อ่านต่อ >
2. จารึกเจ้าเมืองท้าวมุยเชียงรายสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
3. จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณวัดบ้านดอน อ่านต่อ >
4. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านต่อ >
5. จารึกวัดพูขีง อ่านต่อ >
6. จารึกหน้าอุโบสถวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
7. จารึกวัดส่องคบ 1 อ่านต่อ >
8. จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง 2 อ่านต่อ >
9. จารึกวัดยางหนุ่ม อ่านต่อ >
10. จารึกวัดพระธาตุลำปางหลวง 3 อ่านต่อ >
11. จารึกวัดตโปทาราม อ่านต่อ >
12. จารึกวัดศรีสุพรรณ อ่านต่อ >
13. จารึกวัดสุวัณณาราม อ่านต่อ >
14. จารึกวัดหนองกวาง อ่านต่อ >
15. จารึกวัดหลวง (เชียงราย) อ่านต่อ >
16. จารึกการปฏิสังขรณ์พระมหาชินธาตุเจ้าลำปาง อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170