จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22

จำนวน 150 รายการ

61. จารึกฐานพระฤาษีวัชมฤค อ่านต่อ >
62. จารึกฐานพระพุทธรูปพระพุทธตัณหังกร อ่านต่อ >
63. จารึกด้านหลังฐานพระพุทธรูปหินทราย อ่านต่อ >
64. จารึกตัวเลข อ่านต่อ >
65. จารึกถวายที่ดินพระไสยาสน์ อ่านต่อ >
66. จารึกบนดินขอญาณปั้น อ่านต่อ >
67. จารึกบนแผ่นอิฐพุทธสร อ่านต่อ >
68. จารึกบนแผ่นอิฐรัตนทัญ อ่านต่อ >
69. จารึกบนแผ่นอิฐอุทิศคนและเงินให้วัด อ่านต่อ >
70. จารึกบนแผ่นอิฐ อ่านต่อ >
71. จารึกพญาแสนหลวงพิงไชย อ่านต่อ >
72. จารึกพบที่วัดลี อ่านต่อ >
73. จารึกพระญางำเมืองและพระญาร่วง อ่านต่อ >
74. จารึกพระพุทธรูปตะวันออกเฉียงใต้ องค์ที่ 1 อ่านต่อ >
75. จารึกพระศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >
76. จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ อ่านต่อ >
77. จารึกพระสุเมทังกรสร้างพระพุทธรูป อ่านต่อ >
78. จารึกพุทธศาสน์ อ่านต่อ >
79. จารึกรอบฐานสถูปศิลา อ่านต่อ >
80. จารึกรอบองค์ระฆังสถูปศิลา อ่านต่อ >
81. จารึกรอยบุญ อ่านต่อ >
82. จารึกลุงพระเจ้า อ่านต่อ >
83. จารึกวัดเกตการาม อ่านต่อ >
84. จารึกวัดควาง อ่านต่อ >
85. จารึกวัดเค้าราชสถาน อ่านต่อ >
86. จารึกอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ >
87. จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์ อ่านต่อ >
88. จารึกแผ่นทองแดงวัดไชยวัฒนาราม อ่านต่อ >
89. จารึกวัดโพธิ์คลาน อ่านต่อ >
90. จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170