จารึกวัดเค้าราชสถาน

จารึก

จารึกวัดเค้าราชสถาน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเค้าราชสถาน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๘ จารึกวัดเค้าราชสถาน พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม แตกชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๓ ซม. สูง ๔๖ ซม. หนา ๓.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕๘”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕๘ จารึกวัดเค้าราชสถาน พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕๘ จารึกวัดเค้าราชสถาน”

ปีที่พบจารึก

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

สถานที่พบ

บ้านสบขาม ตำบลควน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระธรรมวิมลโมลี รองเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๑๐-๒๑๑.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๕๖-๔๖๑.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พระสงฆ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอาจารย์สวรมาลาได้ทำบุญและถวายส่วนบุญแก่พระเป็นเจ้าแม่ลูก โดยอุทิศที่นาแก่วัดเค้าราชสถาน พระมหาเทวีเองได้อุทิศข้าพระไว้ประจำวัดเป็นจำนวน ๑๐ ครัว (ครอบครัว) ด้วยใจศรัทธา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้เป็น จารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, “พย. ๕๘ จารึกวัดเค้าราชสถาน,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๔๕๖-๔๖๑.
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๘ จารึกวัดเค้าราชสถาน พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๑๐-๒๑๑.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170