จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์

จารึก

จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2557 17:21:18 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๒๓ จารึกสมเด็จเสฏฐอรรควรราช หล่อเดง (ระฆัง), ๑.๒.๓.๑ วัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๑๗๒, ชม. ๒๓ จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๑๗๒

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๗๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีจารึก ๑ บรรทัด รอบขอบระฆัง

วัตถุจารึก

สำริดสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

ขอบระฆัง

ขนาดวัตถุ

เส้นรอบวง ๒๘๖ ซม. สูง ๑๒๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๒๓ จารึกสมเด็จเสฏฐอรรควรราช หล่อเดง (ระฆัง)”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ กำหนดเป็น “๑.๒.๓.๑ วัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๑๗๒”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๒๓ จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๑๒๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระสิงห์ (ด้านขวาพระวิหาร) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), ๒๐๗-๒๒๐.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๙๑.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ สมเด็จเสฏฐอัคควรราชครูเจ้าสีหลรามาธิบดี ได้เป็นประธานหล่อระฆังลูกนี้ ไว้ตีบูชาพระสิงห์ (พระพุทธรูป)

ผู้สร้าง

สมเด็จเสฏฐอัคควรราชครูเจ้าสีหลรามาธิบดี

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกต้นบรรทัด ๑ ระบุจุลศักราช ๙๙๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๗๒ อันเป็นสมัยที่เจ้าเมืองน่านปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๑๕๘-๒๑๗๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๒๓ จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๑๗๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๙๑.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170