จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์

จารึก

จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2557 17:21:18 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 23 จารึกสมเด็จเสฏฐอรรควรราช หล่อเดง (ระฆัง), 1.2.3.1 วัดพระสิงห์ พ.ศ. 2172, ชม. 23 จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์ พ.ศ. 2172

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2172

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีจารึก 1 บรรทัด รอบขอบระฆัง

วัตถุจารึก

สำริดสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

ขอบระฆัง

ขนาดวัตถุ

เส้นรอบวง 286 ซม. สูง 127 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 23 จารึกสมเด็จเสฏฐอรรควรราช หล่อเดง (ระฆัง)”
2) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 11 กำหนดเป็น “1.2.3.1 วัดพระสิงห์ พ.ศ. 2172”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 23 จารึกบนระฆังวัดพระสิงห์ พ.ศ. 2129”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระสิงห์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระสิงห์ (ด้านขวาพระวิหาร) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 11 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 207-220.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 91.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 พ.ศ. 2551

เนื้อหาโดยสังเขป

เมื่อ พ.ศ. 2172 สมเด็จเสฏฐอัคควรราชครูเจ้าสีหลรามาธิบดี ได้เป็นประธานหล่อระฆังลูกนี้ ไว้ตีบูชาพระสิงห์ (พระพุทธรูป)

ผู้สร้าง

สมเด็จเสฏฐอัคควรราชครูเจ้าสีหลรามาธิบดี

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกต้นบรรทัด 1 ระบุจุลศักราช 991 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2172 อันเป็นสมัยที่เจ้าเมืองน่านปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2158-2174)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 23 จารึกระฆังด้านขวาพระวิหารวัดพระสิงห์ พ.ศ. 2172,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 91.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170