จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

จารึกวัดเกตการาม

จารึก

จารึกวัดเกตการาม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเกตการาม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, ชม. 15 จารึกวัดเกตการาม พ.ศ. 2124

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2124

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 อักษรถูกลบหมดเหลือแต่วงดวงชะตา ด้านที่ 2 มี 50 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย สีแดง

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

กว้าง 58 ซม. สูง 176 ซม. หนา 21 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 15 จารึกวัดเกตการาม”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2515) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 15 จารึกวัดเกตการาม พ.ศ. 2124”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช 2513

สถานที่พบ

วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หน้ามุขข้างวิหาร วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2515) : 92-102.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 50-56.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ ดูลักษณะของการจารึกทั้งสองด้านแล้ว คงมีจารึกทั้งด้านที่ 1 ด้านที่ 2 แต่น่าเสียดายด้านที่ 1 ถูกลบเสียหมด เหลือแต่ดวงโหรที่จารึกไว้เท่านั้น ส่วนด้านที่ 2 ลบเลือนไปเสียหลายบรรทัด บรรทัดหนึ่งๆ ก็มีอักษรพออ่านได้น้อยบ้างมากบ้าง ที่อ่านได้มากนั้นเป็นเลขวัดเสียเป็นส่วนมาก คณะสำรวจกองหอสมุดแห่งชาติได้เดินทางขึ้นไปสำรวจ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ปัจจุบันศิลาจารึกหลักนี้ ตั้งอยู่หน้ามุขข้างวิหาร วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงพิธีฉลองพระเกสธาตุเจดีย์ (หรือ พระเกศธาตุเจดีย์) ตามด้วยรายนามข้าพระและครอบครัว ที่ถวายแก่อาราม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 17 ระบุ จ.ศ. 943 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2124 อันเป็นสมัยที่สาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2122-2150)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย,” ศิลปากร 16, 5 (กันยายน 2515) : 92-102.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 15 จารึกวัดเกตการาม พ.ศ. 2124,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 50-56.
3) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).
4) สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2544), 254.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2515) และจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-33, ไฟล์; ChM_1500_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170