จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกอาณาจักรหริภุญชัย

จำนวน 15 รายการ

1. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๑ (วัดดอนแก้ว) อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกู่กุด) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกธรรมมิกราชา อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกแม่หินบดเวียงมะโน อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดดอนแก้ว อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดบ้านหลวย อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกวิหารโพธิ์ลังกา อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกอักษรมอญโบราณบนพระพิมพ์ ๓ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกอาณาจักรปุนไชย อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๑ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม ๒ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170