จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 2921 รายการ

1. จารึกฐานพระกัจจายนะวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๓ (ภาพพราหมณ์ฮินดู) อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๔ (ภาพพราหมณ์รามเหศร์) อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกนครชุม อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑ (แก้เกียจ) อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกโคลงภาพฤาษีดัดตน ท่าที่ ๑๖ (แก้เข่าแก้ขา) อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๖ (ภาพหรูช (ตาตา)) อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกบนพระพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเมืองพรหมทิน ๑ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกรูปสี่เหลี่ยมอักษรปัลลวะฯ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเรื่องนิรยกถา แผ่นที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >
16. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒ อ่านเพิ่มเติม >
17. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑ อ่านเพิ่มเติม >
18. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๐ อ่านเพิ่มเติม >
19. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๐ อ่านเพิ่มเติม >
20. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖๖ อ่านเพิ่มเติม >
21. จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ อ่านเพิ่มเติม >
22. จารึกเหรียญเงินทวารวดี (บ้านท่าแค) อ่านเพิ่มเติม >
23. จารึกที่เสาหอระฆัง พระปฐมเจดีย์ หอที่ ๑ แผ่นที่ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
24. จารึกที่ฐานมณฑปพระคันธารราษฎร์ ๑ อ่านเพิ่มเติม >
25. จารึกเพลงยาวกลบทและกลอักษร แผ่นที่ ๑ (กลบทธงนำริ้ว) อ่านเพิ่มเติม >
26. จารึกเขาเต่า วัดประยูรวงศาวาส ๑ อ่านเพิ่มเติม >
27. จารึกเมืองพิมาย อ่านเพิ่มเติม >
28. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๑๙ (ภาพเงี้ยว) อ่านเพิ่มเติม >
29. จารึกฐานพระปัจเจกพุทธวัดดอกเอื้อง อ่านเพิ่มเติม >
30. จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา แผ่นที่ ๒๗ (ภาพหุ้ยหุย) อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170