ชุดข้อมูลจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ชุดข้อมูลจารึกสมัยพระนารายณ์มหาราช

ชุดข้อมูลจารึกสมัยพระนารายณ์มหาราช

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2564 01:16:24 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 14:42:53 )

_id title type creator description provenance subject spatial temporal language rights license source.uri
1

1175

หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ เดอ ลายี

ไทยอยุธยา

ออกพระวิสุทธสุนธรและคณะทูตกล่าวแสดงความขอบคุณต่อเมอร์สิเออร์ เดอ ลายี และฝากฝังให้ช่วยดูแลนักเรียนไทยในฝรั่งเศสรวมทั้งขอให้เป็นธุระนำเครื่องราชบรรณาการที่เหลืออยู่ส่งมายังกรุงศรีอยุธยา

ชื่ออื่น : หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร, จดหมายฉบับที่ 2, จดหมายฉบับที่ 2ศักราช : พ.ศ. 2230, 2230, จ.ศ. 1049, 1049, ค.ศ.1687, 1687 บุคคล : โกษาธิบดี, ปาน, ออกพระวิสูตรสุนทร, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, มูสูลายิ, เดอ ลันยี, ราชทูต, ออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปทูต, ออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูต, หลุยส์ ที่ 14อาณาจักร : อยุธยารัชกาล : พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสถานที่ : ฝรั่งเศส, เมืองกาบ, กรุงศรีอยุธยา, ยุโรปเหตุการณ์สำคัญ : การเดินทาง, เจริญสัมพันธไมตรีอื่น ๆ : บรรณาการ

หอสมุดทหารเรือ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2230

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1175?lang=th

2

1173

หนังสือออกพระวิสุทธสุนธรถึงเมอร์สิเออร์ มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล

ไทยอยุธยา

ออกพระวิสุทธสุนธรและคณะทูตกล่าวแสดงความซาบซึ้งใจที่ได้รับความสะดวกสบายระหว่างการพำนักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและพรรณาถึงบุญญาธิการของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตอนท้ายขอให้กรุงศรีอยุธยาและฝรั่งเศสมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันสืบไป

ชื่ออื่น : หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร, จดหมายฉบับที่ 1, จดหมายฉบับที่ 1ศักราช : พ.ศ. 2230, 2230, จ.ศ. 1049, 1049, ค.ศ.1687, 1687 บุคคล : โกษาธิบดี, ปาน, ออกพระวิสูตรสุนทร, ออกพระวิสุทธสุนทร, โกษาปาน, มูสูสิงแฬร, มาควิส เดอแซงแล, หลุยส์ที่ 14, ลุยเลกรัง, หลุยส์ที่ 14, มาร์กีส์ เดอ เซนเญอเล, ออกพระวิสุทธสุนธรอาณาจักร : อยุธยารัชกาล : พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสถานที่ : ฝรั่งเศส, เอรอบ, ยุโรปเหตุการณ์สำคัญ : การเดินทาง, เจริญสัมพันธไมตรี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2230

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1173?lang=th

3

1204

สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯ

ไทยอยุธยา

หนังสือสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการอนุญาตให้บริษัทฝรั่งเศสเข้ามาค้าขายในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขต่างๆ 12 ข้อ ได้แก่
(1) พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชทานที่ดินแก่บริษัทฝรั่งเศสเพื่อสร้างตึกสำหรับการค้าขาย
(2) พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงอนุญาตให้บริษัทฝรั่งเศสค้าขายในกรุงศรีอยุธยาโดยไม่คิดจังกอบและฤชา และสามารถซื้อสินค้าของชาติอื่นๆ ได้ตามต้องการ แต่ถ้าเป็นของที่ทางราชการไทยต้องการเช่นเดียวกันทางไทยก็จะแบ่งขายให้ในราคาทุนที่ซื้อมา หากบริษัทต้องการซื้อดีบุกนอกเมืองถลางบางคลี งาช้าง ช้าง ดินประสิวขาว ดีบุกดำ หมากกรอกและฝาง ทางพระคลังจะขายให้ในราคาที่ซื้อขายกับลูกค้ารายอื่นๆ โดยห้ามไม่ให้บริษัทฝรั่งเศสซื้อขายสินค้าดังกล่าวกับผู้อื่น ส่วนสินค้าต้องห้าม ได้แก่ ดินประสิวขาว-ดำ กำมะถัน ปืนและอาวุธ จะสามารถซื้อขายได้เมื่อพระนารายณ์มีพระราชประสงค์เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฝรั่งเศสต้องยื่นบัญชีสินค้าให้ทางราชการดูก่อน หากทางการต้องการสินค้าใดย่อมมีสิทธิ์ซื้อก่อนผู้อื่น อีกประการหนึ่งคือ ห้ามฝรั่งเศสซื้อหนังจากกรุงศรีอยุธยาฝ่ายเหนือ ฝ่ายใต้จนถึงปากน้ำเจ้าพระยาเพราะพระราชทานสิทธิ์แก่บริษัทฮอลันดาแล้ว แต่หากจะซื้อจากที่อื่นโดยไม่ได้นำเข้ามาก็สามารถซื้อขายได้
(3) อย่าให้พนักงานเรียกเก็บจังกอบเมื่อบริษัทไปค้าขายต่างเมือง
(4) ถ้าบริษัทเช่าระวางของผู้อื่นไปค้าขาย ให้เงื่อนไขเป็นไปตามข้อสองและข้อสาม (5) หากคนฝรั่งเศสหรือคนในบังคับของบริษัทก่อเหตุฆ่ากันตาย ให้ใช้กฎหมายฝรั่งเศส โดยส่งตัวกลับไปลงโทษที่ฝรั่งเศส หากต้องอาญาหรือเป็นความแพ่งกับคนฝรั่งเศสและชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับของบริษัท ให้ตุลาการของทางราชการไทยเป็นผู้พิจารณาคดีแต่ต้องมีนายบริษัทฝรั่งเศสอยู่ด้วย
(6) บริษัทฝรั่งเศสสามารถซื้อขายที่เมืองถลางบางคลีโดยไม่เสียจังกอบและฤชา และอนุญาตให้ซื้อดีบุกในเมืองนั้นได้เพียงผู้เดียว หากผู้ใดลักลอบซื้อ ให้ริบแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วน โดยสองส่วนให้เป็นของหลวง ส่วนหนึ่งให้โจทย์ อีกส่วนหนึ่งให้บริษัทฝรั่งเศส สินค้าที่ฝรั่งเศสนำมาขายและดีบุกที่จะซื้อให้เจ้าเมืองและบริษัทตกลงกันอย่าให้ขึ้นลงราคาตามใจชอบ สำหรับอากรดีบุกที่เมืองถลางให้ทางคลังเรียกเก็บตามธรรมเนียม และห้ามราษฎรซื้อขายดีบุกตั้งแต่เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิ์ศก
(7) หากฝรั่งเศสต้องการสร้างตึกค้าขายที่หัวเมืองและเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาสามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับข้อ 2-5 แต่ห้ามซื้อขายดีบุกที่เมืองนครเพราะเป็นสิทธิ์ของฮอลันดา
(8) หากเรือกำปั่นของบริษัทเสียในบริเวณที่ขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยา ให้บริษัทเก็บสินค้าไว้อย่าให้เจ้าเมืองหรือผู้ใดนำไป
(9) ทางบริษัทฝรั่งเศสต้องสัญญาว่าจะไม่ให้ที่ดินซึ่งพระนารายณ์ฯ พระราชทาน เป็นที่อาศัยหรือช่วยเหลือศัตรูของกรุงศรีอยุธยา
(10) หากชาวฝรั่งเศสที่มีลูกเมียในกรุงศรีอยุธยาและเมืองขึ้น ต้องการออกไปจากกรุงศรีอยุธยาก็สามารถนำทั้งลูกเมียและทรัพย์สินทั้งปวงของตนไปด้วยได้
(11) ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมากรุงศรีอยุธยาหรือเมืองขึ้นโดยเรือกำปั่นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ก็ดี มากับกำปั่นของบริษัทก็ดี อย่าให้เจ้าพนักงานชักชวนให้ละไปจากเรือ หากมีการหลบหนี ให้เจ้าพนักงานนำตัวมาให้แก่นายกำปั่นให้ได้
(12) พระนารายณ์ ฯ ทรงเห็นชอบกับสัญญาเรื่องการค้าพริกไทยกับฝรั่งเศสที่ทำขึ้นใน พ.ศ. 2227 (ที่จริงคือพ.ศ. 2226) และมีพระราชโองการว่าพริกที่ถูกริบและไหมที่ได้มาจากผู้ลักลอบนั้นให้แบ่งเป็นสี่ส่วน 2 ส่วนให้เป็นของหลวง ส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ส่อ อีกส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทฝรั่งเศส โดยขณะที่ทำการแบ่งให้ทุกฝ่ายอยู่ด้วยกัน แต่ละฝ่ายมีกุญแจของตน เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท
ตอนท้ายกล่าวถึงการเขียนเป็นภาษาไทย 3 ฉบับ ภาษาฝรั่งเศส 3 ฉบับ ภาษาโปรตุเกส 3 ฉบับ ระบุสถานที่เขียนคือ เมืองลพบุรี ในวันพฤหัสบดี เดือนอ้ายขึ้นแปดค่ำ พ.ศ. 2231 ปีเถาะนพศก

สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์, สนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส สมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ, พ.ศ. 2231, 2230, จ.ศ. 1049, 2231, 2230, 1049, พระนารายณ์มหาราช, ลาลูแบร์, ทูต, เซเบอร์เรต, ออกญาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีศรีศุปราชพิริยพาหุ, พระศรีพิพัฒน์ราชโกษา, พระเจ้าหลุยส์ที่ 14, หลุยส์ที่ 14, อยุธยา, ฝรั่งเศส, ฮอลันดา, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สยาม, อยุธยา, ฝรั่งเศส, ฮอลันดา, วิลันดา, ฝรั่งษ, เมืองนคร, นครศรีธรรมราช, เมืองถลาง, บางคลี, พังงา, ภูเก็ต, เมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา, การค้าขาย, การทำสัญญา, การสร้างตึก, การพระราชทานที่ดิน, สนธิสัญญา, พริก, พริกไท, ฝาง, ดินประสิว, กำมะถัน, สุพรรณถัน, ศาสตรา, อาวุธ, ดินปืน, ดีบุก, กำปั่น, ระวาง, กุมปันหยี, จังกอบ, ขนอน, ฤชา, ริดชา, จำกอบ , ภาษี, อากร, ส่วย, สัญญาไทย-ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์, 2230, จ.ศ. 1049, พระนารายณ์มหาราช, ลาลูแบร์, ทูต, เซเบอร์เรต, ออกญาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีศรีศุปราชพิริยพาหุ, พระศรีพิพัฒน์ราชโกษา, พระเจ้าหลุยส์ที่ 14, อยุธยา, ฝรั่งเศส, ฮอลันดา, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สยาม, อยุธยา, ฝรั่งเศส, ฮอลันดา, วิลันดา, ฝรั่งษ, เมืองนคร, นครศรีธรรมราช, เมืองถลาง, บางคลี, พังงา, ภูเก็ต, เมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา, การค้าขาย, การทำสัญญา, การสร้างตึก, การพระราชทานที่ดิน, สนธิสัญญา, พริก, พริกไท, ฝาง, ดินประสิว, กำมะถัน, สุพรรณถัน, ศาสตรา, อาวุธ, ดินปืน, ดีบุก, กำปั่น, ระวาง, กุมปันหยี, จังกอบ, ขนอน, ฤชา, ริดชา, จำกอบ , ภาษี, อากร, ส่วย, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, G. Cœdès, Siamese document of the Seventeenth Century, Journal of the Siam Society, ขจร สุขพานิช, อยุธยาคดี,คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, อายุ-พ.ศ. 2230, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษ, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษแข็ง, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษแข็งสีขาว, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กระทรวงอาณานิคม ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

ต้นฉบับอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กระทรวงอาณานิคม ประเทศฝรั่งเศส ส่วนสำเนาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานทหารบก กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2230

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1204?lang=th

4

4190

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 67

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรมีผู้มาทักทายปราศรัยมากมาย เช่น หญิงชาวเมือง อาบาก เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 67, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 67, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูลาเบเดเสงมะรีเตง, อาบาก, เจ้าเมือง, บาตรี, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4190?lang=th

5

4188

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 66

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเสากระโดงเรือลงลำเรือขนาดใหญ่ ในวันเดียวกันก็ได้พบและทักทายปราศรัยกับมูสูลาเบเดเสงมะรีเตงและหญิงฝรั่งอีก 3 คน

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 66, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 66, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูลาเบเดเสงมะรีเตง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4188?lang=th

6

4186

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 65

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเสากระโดงเรือลงลำเรือขนาดใหญ่ที่นายกำปั่นพาไปดู

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 65, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 65, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4186?lang=th

7

4184

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 64

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพุธ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรได้ทักทายสนทนากับผู้คนที่มาเยี่ยมเยียน อาทิเช่น บาตรีสังเบญโต มูสูมายีดตรัด ฝีดาวู เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 64, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 64, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, บาตรสังเบญโต, มูสูมายีดตรัด, ฝีดาวู, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4184?lang=th

8

4182

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 63

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรเล่าถึงกฎหมายที่พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสกำหนดขึ้นเพื่อปกครองประชาชน เช่น ผู้ใดข่มเหงทำร้ายหรือฆ่าฟันก็ดี เมื่อสืบสวนและทราบว่ากระทำผิดจริงให้ฆ่าเสีย เป็นต้น วันเดียวกันนั้น มูสูกรังปอวอเข้ามาแสดงความเคารพออกพระวิสุทธสุนธรที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 63, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 63, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูกรังปอวอ, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4182?lang=th

9

4180

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 62

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 มูสูสีงนำความมาบอกออกพระวิสุทธสุนธรเรื่องธรรมเนียมการนำพระราชสาส์นไปถวายแด่พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เช่น การนำพระราชสาส์นใส่พระมณฑปไม่มีในธรรมเนียมฝรั่งเศส แต่ยินยอมให้กระทำตามธรรมเนียมไทยได้ เป็นต้น วันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรออกไปดูทหารฝึกซ้อมการยิงปืนใหญ่

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 62, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 62, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูสีง, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4180?lang=th

10

4178

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 61

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 มูสูสีงนำความมาบอกออกพระวิสุทธสุนธรเรื่องธรรมเนียมการนำพระราชสาส์นไปถวายแด่พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เช่น การนำพระราชสาส์นใส่พระมณฑปไม่มีในธรรมเนียมฝรั่งเศส แต่ยินยอมให้ข้าหลวงไทยทำตามธรรมเนียมไทยได้ เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 61, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 61, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูสีง, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4178?lang=th

11

4176

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรบรรยายว่าคณะราชทูตจากไทยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวฝรั่งเศส เช่น เจ้าเมืองแบรศ มูสูอินตินตัง เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 60, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, กะปิตัน, นายกำปั่น, ฝีดาวู, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4176?lang=th

12

4174

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 59

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกญาวิสุทธสุนธรสนทนากับบาตรีสำเปาโล พร้อมทั้งขอบใจที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี จากนั้นจึงลากลับ วันอาทิตย์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 พ.ศ. 2229 บาตรีสำเปาโลมาเยี่ยมเยียนออกพระวิสุทธสุนธร ทั้งสองสนทนากันอย่างถูกอัชฌาสัย จากนั้นจึงรับประทานมื้อเที่ยงด้วยกัน

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 59, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 59, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, บาตรีสำเปาโล, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4174?lang=th

13

4172

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 58

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสวน ณ วัดสำเปาโล เช่น วัดนั้นมีกำแพงล้อมรอบกว้างประมาณสองเส้น รีสามเส้น ภายในวัดมีทั้งสวนผลไม้ ดอกไม้ ผักกาดหัว ผักกาดใบ เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 58, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 58, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, บาตีสำเปาโล, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4172?lang=th

14

4168

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 57

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับตึกคลัง ณ ปากแม่น้ำฟากตะวันออก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 57, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 57, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4168?lang=th

15

4166

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 56

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกญาวิสุทธสุนธรโอภาปราศรัยกับมูสูสำมอก ก่อนจะบรรยายตึกคลัง ณ ปากแม่น้ำฟากตะวันออก ที่ได้เดินทางไปไปเยี่ยมชม

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 56, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 56, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, มูสูสำมอก, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส,

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4166?lang=th

16

4164

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 55

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายถึงการต้อนรับคณะข้าหลวงไทยที่แสดงถึงการให้เกียรติ อาทิเช่น เมื่อคณะราชทูตไทยเดินทางไปถึงเมืองใดให้เมืองนั้นยิงปืนต้อนรับและอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่าง อย่าให้ขาดตกบกพร่อง เป็นต้น และวันเดียวกันนั้น เจ้าเมืองแบรสท์แนะนำออกญาวิสุทธสุนธรให้รู้จักกับมูสูสำมอก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 55, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 55, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, มูสูเตราะ, มูสูสีลี, มูสูสำมอก, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4164?lang=th

17

4162

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 54

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายถึงการต้อนรับคณะข้าหลวงไทยที่แสดงถึงการให้เกียรติ อาทิเช่น เมื่อคณะราชทูตไทยเดินทางไปถึงเมืองใดให้เมืองนั้นยิงปืนต้อนรับและอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่าง อย่าให้ขาดตกบกพร่อง เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 54, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 54, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, มูสูเตาระ, มูสูสีลี, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4162?lang=th

18

4160

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 53

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกญาวิสุทธสุนธรสนทนากับมูสูอาล ปุดพร้อมกล่าวขอบคุณที่ต้อนรับคณะเดินทางเป็นอย่างดี

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 53, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 53, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมต, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4160?lang=th

19

4158

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 52

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกญาวิสุทธสุนธรสนทนากับมูสูอาล ปุดพร้อมกล่าวขอบคุณที่ต้อนรับคณะเดินทางเป็นอย่างดี

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 52, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 52, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, นายกำปั่น, แมศรี, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4158?lang=th

20

4156

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 51

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของอาหารที่ได้รับประทาน อาทิ ปลาปิ้งปลาคั่วเก้าอย่าง ปลาชนิดหนึ่งคล้ายปลากะพงแต่มีเนื้อเป็นสีแดงชื่อปลาสอมุง ชาวฝรั่งเศสถือว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยมาก เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 51, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 51, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, นายกำปั่น, แมศรี, ฝีดาวู, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4156?lang=th

21

4154

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 50

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรกล่าวขอบคุณมูสูอีนตินนัง มูสูอาลปุล และคณะชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมชมป้อมปากน้ำ ก่อนจะรับประทานอาหารพร้อมกัน

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 50, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 50, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, นายกำปั่น, แมศรี, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4154?lang=th

22

4152

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 49

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ออกพระวิสุทธสุนธรได้พบเจอ อาทิ ตึกคลังสามหลังซึ่งอยู่ถัดจากป้อมบริเวณปากน้ำเข้ามา เป็นตึกสำหรับเก็บเสบียงได้แก่ เหล้าองุ่น น้ำมันองุ่น เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 49, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 49, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4152?lang=th

23

4150

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 48

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ออกญาวิสุทธสุนธรได้ไปพบเห็น เช่น ป้อมปากน้ำนั้นมีช่องปืน 15 ช่อง และมีปืนทองเหลือง 5 กระบอก ปืนเหล็ก 9 กระบอก เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 48, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 48, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, นายกำปั่น, แมศรี, ฝีดาวู,อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมต, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพร, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4150?lang=th

24

4148

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 47

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ออกพระวิสุทธสุนธรได้พบเจอและธรรมเนียมการอำลาของชาวฝรั่งเศส อาทิ การสวมหมวกที่ทำด้วยใบไม้แล้วโห่ลา 3 ครั้ง เป็นการแสดงความยินดีที่ได้พบ เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 47, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 47, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอาลปุด,เจ้าเมืองแบรสท์, มูสูอินตินตัง, นายกำปั่น, แมศรี, ฝีดาวู, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4148?lang=th

25

4144

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 46

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ออกพระวิสุทธสุนธรได้พบเจอ เช่น สภาพของป้อมปราการ ตลาดและร้านรวงต่างๆ เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 46, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 46, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู,นายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, เจ้าเมืองแบรศ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4144?lang=th

26

4142

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 45

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมเนียมการต้อนรับของชาวฝรั่งเศสที่ต้อนรับออกพระวิสุทธสุนธรเป็นอย่างดี ก่อนจะอธิบายลักษณะของป้อมปราการที่ได้เห็น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 45, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 45, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, บาตรีสำเปาโล, เจ้าเมือง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4142?lang=th

27

4140

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 44

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายถึงรายละเอียดธรรมเนียมการต้อนรับของชาวฝรั่งเศสซึ่งออกพระวิสุทธสุนธรได้รับการต้อนรับเยี่ยงพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 44, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 44, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, เจ้าเมืองแบรศ, มูสูซาง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4140?lang=th

28

4138

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 43

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 เวลาสาย ออกพระวิสุทธสุนธรลงเรือสำปั้นด้วยการนำของเจ้าเมือง มูสูซาง และบาตรีวาเสด ไปยังปากน้ำฟากตะวันออก พร้อมทั้งได้รับฟังถึงเรื่องการเจรจาของกษัตริย์แห่งสเปนจะชดใช้ค่าสินค้าที่ชาวกาดีดไปเก็บมาจากเรือที่จมให้กับกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 43, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 43, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, บาตรี, มูสูซาง, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4138?lang=th

29

4136

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 42

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรโอภาปราศรัยกับบาตรีซึ่งอยู่ปากน้ำทั้งสามคนเป็นเวลานานก่อนพวกเขาจะลากลับ วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 เวลาเที่ยง บาตรีซึ่งเป็นเจ้าวัด ณ เมืองแบรสท์และศิษย์เข้ามาทักทาย

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 42, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 42, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, ปลัดนายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4136?lang=th

30

4132

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 41

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มูสูโกบันตังเดโปพาไปเยี่ยมชม เช่น ตึกทรงรีทางทิศตะวันออกกว้างประมาณ 10 เส้น เป็นต้น วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรโอภาปราศรัยกับบาตรีทั้งสามคนซึ่งอยู่ปากน้ำ

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 41, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 41, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่นวิลันดา, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4132?lang=th

31

4090

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 40

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มูสูโกบันตังเดโปพาไปเยี่ยมชม เช่น กำแพงท้ายเมือง เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 40, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 40, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่นวิลันดา, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4090?lang=th

32

4088

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 39

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มูสูโกบันตังเดโปพาไปเยี่ยมชม เช่น ตึกกี่ ตึกตีเหล็ก เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 39, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 39, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่นวิลันดา, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4088?lang=th

33

4086

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 38

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มูสูโกบันตังเดโปพาไปเยี่ยมชม เช่น ตึกหล่อปืน เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 38, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 38, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่นวิลันดา, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4086?lang=th

34

4084

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 37

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มูสูโกบันตังเดโปพาไปเยี่ยมชม เช่น ตึกไว้สมอและเชือก เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 37, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 37, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่นวิลันดา, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4084?lang=th

35

4082

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 36

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มูสูโกบันตังเดโปพาไปเยี่ยมชม เช่น ตึกที่เก็บบเครื่องศาสตราวุธ เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 36, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 36, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่นวิลันดา, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศสเหตุการณ์, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4082?lang=th

36

4080

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 35

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มูสูโกบันตังเดโปพาไปเยี่ยมชม เช่น ตึกคลังที่สร้างใหม่ฟากตะวันตก เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 35, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 35, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, ปลัดนายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, แมศรี, เจ้าเมืองแบรศ, หญิงผู้ดีเมืองแบรศ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม,อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4080?lang=th

37

4078

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 34

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายถึงขนบธรรมเนียมการรับประทานอาหารของชาวฝรั่งเศส

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 34, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 34, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, บาตรีสำเปาโล, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4078?lang=th

38

4076

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 33

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศภายในเมืองแบรสท์

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 33, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 33, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, บาตรีสำเปาโล, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4076?lang=th

39

4074

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 32

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพเมืองแบรสท์ เช่น ทางทิศตะวันออกเป็นที่ดินว่างเปล่ากว้างประมาณ 5 เส้นก่อนจะมีตึกใหญ่เป็นที่พักคนป่วย เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 32, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 32, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, บาตรีสำเปาโล, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4074?lang=th

40

4072

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 31

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองที่ได้พบเห็น เช่น ฝั่งตะวันตกถัดปากแม่น้ำเข้ามามีตึกสามตึกเก็บขนมปัง ปลา ถั่ว สำหรับเสบียงก่ำปั่น เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 31, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 31, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, ปลัดนายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, แมศรี, เจ้าเมืองแบรศ, หญิงผู้ดีเมืองแบรศ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4072?lang=th

41

4070

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 30

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับตึกรามบ้านช่องที่ได้ไปพบ เช่น โรงระหัดตำดินประสิวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกบริเวณแม่น้ำเมืองแบรสท์ เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 30, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 30, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, ปลัดนายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, แมศรี, เจ้าเมืองแบรศ, หญิงผู้ดีเมืองแบรศ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4070?lang=th

42

4068

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 29

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเรือ “ละมีรัน” เรือสำหรับรับรองกษัตริย์ ซึ่งเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งได้งดงามตระการตามาก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 29, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 29, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, ปลัดนายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, แมศรี, เจ้าเมืองแบรศ, หญิงผู้ดีเมืองแบรศ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4068?lang=th

43

4066

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 28

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 เจ้าเมืองแบรสต์และมุสูอินตันตังพาออกพระวิสุทธสุนธรไปดูเรือชื่อ “ละมีรัน”

,บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 28, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 28, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, ปลัดนายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, มูสูอินตันตัง, แมศรี, เจ้าเมืองแบรศ, หญิงผู้ดีเมืองแบรศ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศสเหตุการณ์, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4066?lang=th

44

4064

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 27

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ได้รับประทาน อาทิ ผลไม้สดหลายชนิด ได้แก่ ฝระบอย เฝรสะ เวลารับประทานโรยน้ำตาลทราย เป็นต้น วันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 เวลาประมาณสามโมงเช้า คณะข้าหลวงชาวฝรั่งเศสมาเยี่ยมเยียนทักทายปราศรัยกับออกพระวิสุทธสุนธร

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 27, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 27, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่น, มูสูโกตันนังเดโป, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4064?lang=th

45

4062

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 26

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของล่ามและผู้ติดตาม เช่น ที่หลับที่นอน และอาหารการกิน เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 26, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 26, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ขุนรักษภูเบนทร์, นายจิกกู, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4062?lang=th

46

4060

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 25

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประทานของหวาน เช่น กินขนมปังกับนมใส่น้ำตาล เป็นต้น บรรยายถึงตึกที่พักของพวกขุนหมื่นและคนรับใช้ที่เดินทางมาพร้อมกัน

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 25, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 25, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ปลัดนายกำปั่น, มูสูอินตันตัง, มูสูออรลีเว, มูสูออเรกู, บาตรีวาเสด, ขุนหมื่น, ขุนณเรนทเสนา, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4060?lang=th

47

4058

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 24

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานในมื้อเย็น เช่น เปลือกส้มหั่นเป็นเส้นฉาบน้ำตาลทราย เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 24, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 24, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ปลัดนายกำปั่น, มูสูอินตันตัง, มูสูออรลีเว, มูสูออเรกู, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4058?lang=th

48

4056

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 23

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายถึงชนิดอาหารหวานที่รับประทานในมื้อเย็น เช่น ผลไม้รสเปรี้ยวออกหวาน ได้แก่ ประบอย เฝรเส เสรีศ เมื่อรับประทานจะโรยน้ำตาลทราย เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 23, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 23, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอินตันตัง, มูสูออเรกู, มูสูออลลีเว, นายกำปั่น, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4056?lang=th

49

4054

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 22

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายถึงชนิดอาหารที่รับประทานในมื้อเย็น เช่น ถั่วคั่ว ลูกสุกรทั้งตัวทาเนยย่าง เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 22, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 22, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอินตันตัง, มูสูออเรกู, มูสูออลลีเว, นายกำปั่น, บาตรีวาเสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4054?lang=th

50

4052

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 21

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายการตกแต่งห้องซึ่งเป็นห้องที่ตั้งพระราชสาส์น ก่อนจะบรรยายถึงอาหารที่รับประทานในตอนเย็น เช่น เครื่องต้ม เนื้อชุมพา เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 21, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 21, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอินตันตัง, บาตรีวาเสด, มูสูออรลีเว, มูสูออเรกู, นายกำปั่น, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4052?lang=th

51

4026

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 20

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายการแต่งห้องพักของตรีทูต และบรรยายห้องซึ่งเป็นที่ตั้งพระราชสาส์น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 20, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 20, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอินตันตัง, บาตรีวาแสด, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4026?lang=th

52

4022

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 19

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายการตกแต่งห้องพักของอุปทูต

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 19, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 19, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอินตันตัง, มูสูสิงแฬ, อยุธยา,พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4022?lang=th

53

4020

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 18

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายการตกแต่งของห้องพักของราชทูต เช่น ผนังหน้าเตียงนอนประดับรูปกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 18, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 18, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, มูสูอินตันตัง, มูสูสิงแฬ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4020?lang=th

54

4016

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 17

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายการตกแต่งห้องพักราชทูต เช่น เตียงนอนนั้นมีเสาเพดานสูงประมาณหกศอกพร้อมผ้าม่านสีแดง เป็นต้น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 17, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 17, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4016?lang=th

55

4012

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัยด้วยการบอกคำสำคัญ เช่น วันที่หนึ่งได้แก่ อุนรัวยัน วันที่สองได้แก่ อีเลรัวเดฝร้าษ และวันที่สามได้แก่ วีวเลรัวเดเสียม และบรรยายตึกซึ่งเป็นที่ตั้งพระราชสาส์น

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 16, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ซาวเอศเสนเชีย, ซัวเอศเสนเซีย, มูสูอินตินตัง, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4012?lang=th

56

4010

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 15

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายถึงธรรมเนียมของชาวฝรั่งเศส เช่น ในเวลาเย็นของทุกวันเสนาบดีจะเข้ามากระซิบบอกคำสำคัญที่ได้รับพระราชทานมาจากกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแก่นายกองทุกคนเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูที่อาจลอบเข้ามา ฯลฯ

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, มูสูโกปันตังเดโป, ซัวเอศเสนเซีย, ซาวเอสเสนเซีย, บาตรี, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศสเหตุการณ์, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4010?lang=th

57

4008

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 14

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรกล่าวขอบใจแก่เจ้าเมืองที่ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 14, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 14, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, เจ้าเมืองแบรศ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4008?lang=th

58

4004

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 13

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรกล่าวปราศรัยแก่เสนาบดีและฝีดาวู

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 13, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 13, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, นายกำปั่น, บาตรี, มูสูอินตันตัง, มูสูโกบันตังเดโป, เจ้าเมืองแบรศ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4004?lang=th

59

4002

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 12

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายถึงพิธีการรับพระราชสาส์น และอัญเชิญพระราชสาส์นไปไว้ยังที่ประทับ

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 12, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 12, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, มูสูอินตันตัง, มูสูโกบันตังเดโป, บาตรี, กะปิตัน, นายกำปั่น, กรมการ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/4002?lang=th

60

3998

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 11

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ขึ้น 4 ค่ำ บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการรับเสด็จพระราชสาส์นและคณะทูตชาวไทยของชาวฝรั่งเศส

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 11, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 11, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ขุนรักษภูเบนทร์, ขุนนเรนทเสนา, อิกบาศโคร, กรมการ, ราชทูต, ฝีดาวู, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3998?lang=th

61

3996

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 10

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ขึ้น 4 ค่ำ บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการรับเสด็จพระราชสาส์นและคณะทูตชาวไทยของชาวฝรั่งเศส

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 10, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 10, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ขุนรักษภูเบนทร์, ขุนนเรนทเสนา, อิกบาศโคร, กรมการ, ราชทูต, ฝีดาวู, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3996?lang=th

62

3994

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 9

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรสนทนากับเจ้าเมือง เสนาบดีและกรมการทั้งหลายซึ่งเดินทางออกมาต้อนรับคณะราชทูตจากไทย

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 9, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 9, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, อิงบาโคร, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3994?lang=th

63

3992

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 8

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรสนทนากับเจ้าเมือง เสนาบดีและกรมการทั้งหลายซึ่งเดินทางออกมาต้อนรับคณะราชทูตจากไทย

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 8, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 8, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, อิกบาศโคร, อิงบาศโคร, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3992?lang=th

64

3988

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 7

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายการตกแต่งเรือเพื่อรอรับพระราชสาส์นจากพระนารายณ์มหาราช

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 7, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 7, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, กรมการ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3988?lang=th

65

3986

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 6

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรสนทนากับมูสูอินตันตังเรื่องการปล้นสะดมของชาวอรุม

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 6, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 6, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, มูสูอินตันตัง, กะปิตัน, นายกำปั่น, เมศรี, ชาวอรุม, พญาอรุมสี, ชาวอังกฤษ, ชาววิลันดา, ชาวอีศปาญะ, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3986?lang=th

66

3984

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 5

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 เจ้าเมืองลันดอระนอได้ส่งกรมการมาแสดงไมตรีแก่พระวิสุทธสุนธร

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 5, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 5, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เจ้าเมืองลันดอระนอ, ฝีดาวู, ราชทูตทั้งสาม, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3984?lang=th

67

3982

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 4

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรแสดงความขอบคุณเรื่องที่บาตรีสำเปาโลออกมาต้อนรับ

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 4, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 4, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, บาตรีสำปาวโล, เจ้าเมืองลันดอระนอ, ราชทูตฝรั่งเศส, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3982?lang=th

68

3980

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 3

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ออกพระวิสุทธสุนธรสนทนากับ บาตรีสำเปาโลเรื่องความเมตตาของพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งบาตรีเปาโลเดินทางไปยังประเทศสยาม

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ชีต้น, บาตรีสำปาวโล, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3980?lang=th

69

3976

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับงานเลี้ยงต้อนรับและบุคคลที่ได้ทักทายปราศรัย อาทิเช่น เมียปลัดนายกำปั่น และบาตรี

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, ปลัดนายกำปั่น, บาตรี, คณะการะเมลีตา, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, ปราศรัย, เมืองแบรศ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3976?lang=th

70

3958

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1

ไทยอยุธยา

บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ของราชทูตไทยและคณะ ระหว่างที่เดินทางไปพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดี เดือน 8 ปีขาล พ.ศ. 2229 ขึ้น 1 ค่ำ มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานเลี้ยงต้อนรับและบุคคลที่ได้พบในวันนี้ อาทิเช่น กลาสี และนายเรือ

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) ราชทูตไทยไปฝรั่งเศสสมัยอยุธยา, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1, บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 1, ออกพระวิสุทธสุนธร, โกษาปาน, เสนาบดี, ฝีดาวู, มูสูระวีตง, มูสูซาบโร, ปลัดนายกำปั่น, เมอร์ซิเออร์ระวีตง, เมอร์ซิเออร์ซาบโร, อยุธยา, พระนารายณ์มหาราช, ฝรั่งเศส, เจริญสัมพันธไมตรี, อัตโน, เรือกำปั่น, รับพระทานอาหาร, รับประทานอาหาร, งานเลี้ยงต้อนรับ, ท้ายพระ, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, ศิลปากร, ภูธร ภูมะธน, ศิลปวัฒนธรรม, อายุ-จารึก พ.ศ. 2229, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษฝรั่ง, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ ปารีส ฝรั่งเศส, เรื่อง-การทูต, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-ฝรั่งเศส

หอจดหมายเหตุ สำนักมิซซังต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/3958?lang=th

71

1344

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 (จ. 18)

ขอมอยุธยา

กล่าวถึงการบริจาคทองคำใน พ.ศ. 2230 โดยออกท้าวประทองและออกญาพัทลุงผู้ถึงแก่มรณภาพ

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 (จ. 18), จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 (จ. 18), พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2230, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, บุคคล-ออกท้าวประคอง, บุคคล-ออกท้าวพัทลุง

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พุทธศักราช 2230

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1344?lang=th

72

1327

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 7 (จ. 23)

ขอมอยุธยา

กล่าวถึงการถวายพระราชกุศลแด่สยัมภูวญาณ? ใน พ.ศ. 2229

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 7 (จ. 23), จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 7 (จ. 23), พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2227, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พุทธศักราช 2229

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1327?lang=th

73

1325

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 6 (จ. 41)

ขอมอยุธยา

พ.ศ. 2213 ออกพระสวย ออกหลวงเทวเสนา ออกหลวงไชยปัญญาบดี ออกหลวงพิบูลย์สมบัติเศรษฐี และสัปปุรุษทั้งหลาย ร่วมกันบริจาคทองคำแด่พระบรมธาตุเจดีย์ ตอนท้ายแผ่กุศลแด่เทวดาอารักษ์

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 6 (จ. 41), จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 6 (จ. 41), พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2213, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, บุคคล-ออกพระสวย, บุคคล-ออกหลวงเทวเสนา, บุคคล-ออกหลวงไชยปัญญาบดี, บุคคล-ออกหลวงพิบูลย์สมบัติเศรษฐี

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พุทธศักราช 2213

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1325?lang=th

74

1354

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 (จ. 38)

ขอมอยุธยา

ใน พ.ศ. 2211 พระมหาธรรมราช วัดหน้าพระลาน, พระคงทอง วัดอรัญญิก, มหานราย และสัปปุรุษทั้งหลาย มีศรัทธารับแผ่นทองขึ้นประดิษฐานในยอดมหาเจดีย์

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 (จ. 38), จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 (จ. 38), พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2211, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานแผ่นทอง, เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน, บุคคล-พระมหาธรรมราช, บุคคล-พระคงทอง, บุคคล-มหานราย

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พุทธศักราช 2211

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1354?lang=th

75

612

จารึกวัดโพธิ์หอม

ขอมอยุธยา

ข้อความที่จารึกเป็นเรื่องมหาธรรมเถียรและยศเถียร พี่น้อง 2 คน ได้สร้างพระพุทธรูป สร้างวิหารไว้ในพระพุทธศาสนา แล้วตั้งความปรารถนาไว้ในอนาคตกาล

สท. 35, สท. 35, หลักที่ 96 จารึกวัดโพธิ์หอม, หลักที่ 96 จารึกวัดโพธิ์หอม, พ.ศ. 2025, พ.ศ. 2028, พ.ศ. 2232, พุทธศักราช 2025, พุทธศักราช 2028, พุทธศักราช 2232, พ.ศ. 2025, พ.ศ. 2028, พ.ศ. 2232, พุทธศักราช 2025, พุทธศักราช 2028, พุทธศักราช 2232, ดินเผา, รูปใบเสมา, วัดโพธิ์หอม, ตำบลดงเดือย, อำเภอกงไกรลาส, จังหวัดสุโขทัย, ไทย, อยุธยา, มหาพราหมณ์, มหากษัตรธิราช, มหากษัตราธิราช, เศรษฐี, พระพุทธเจ้า, พระเจ้า, มหาธรรมเถียร, ยศเถียร, พุทธศาสนา, วัดเหนือ, วัดใต้พระเจดีย์, พระวิหาร, สร้างพระพุทธรูป, สร้างวัด, ยกพระวิหาร, พระนิพพาน, พระสัทธรรม, พระคัมภีร์, พระใจดี, พระพุทธรูป, ภพ, ชาติ, ประเวณี, อนาคตกาล, ปัจจัย, ตระกูล, ปีฉลู, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ศิลปากร, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4, จารึกในประเทศไทย เล่ม 5, อายุ-จารึก พ.ศ. 2225, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23. ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนดินเผา, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-ชาติหน้า, บุคคล-มหาธรรมเถียร, บุคคล-ยศเถียร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

พุทธศักราช 2225

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/612?lang=th

76

679

จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

ไทยอยุธยา

กล่าวถึงการปิดทองพระพุทธรูปซึ่งเสร็จสมบูรณ์ ใน พ.ศ. 2228 ตอนท้ายมีการสาปแช่งให้ผู้ที่จะเอาทรัพย์สินใต้ฐานพระพุทธรูปให้ตกสู่โลกันตนรก อนึ่ง ดวงฤกษ์ที่ปรากฏบนจารึก ตรงกับ จันทรคติกาล วันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด ฉศกจุลศักราช 1046 สุริยคติกาล วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2227 เวลา 19 นาฬิกา 38 นาที ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ (อาจารย์ ทองเจือ อ่างแก้ว คำนวณตามคัมภีร์สุริยยาตร)

ศิลาจารึก วัดมหาธาตุฯ, จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ, หลักที่ 115 ศิลาจารึกวัดมหาธาตุ, หลักที่ 115 ศิลาจารึกวัดมหาธาตุ, พ.ศ. 2228, จ.ศ. 1047, พ.ศ. 2228, จ.ศ. 1047, พุทธศักราช 2228, จุลศักราช 1047, พุทธศักราช 2228, จุลศักราช 1047, พระสงฆ์, สัปปุรุษ, พระพุทธเจ้า, ทอง, ทรัพย์เงินทอง, เมืองสุพรรณ, พุทธศาสนา, ปิดทองพระพุทธรุป, พระพุทธรูป, ฐานพระปฏิมากรเจ้า, โลกันตนรก, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ฉ่ำ ทองคำวรรณ, ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต, อายุ-พ.ศ. 2228, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ, เรื่อง-พิธีกรรมตามความเชื่อ-สาปแช่ง, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปิดทองพระพุทธรูป

กุฎีพระรัตนเมธี คณะ 1 วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2228

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/679?lang=th

77

675

จารึกวัดจุฬามณี

ไทยอยุธยา

1) กล่าวย้อนไปถึงครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างวัดจุฬามณี เพื่อทรงจำพรรษาขณะออกผนวช
2) สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานไว้ที่วัดจุฬามณี เมื่อ พ.ศ. 2224

พล. 4, พล. 4, จารึกวัดจุฬามณี, พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, พระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, พญาล้านช้าง, พญาเชียงใหม่, พระเจ้าติโลกราช, พญาหงสาวดี, หลวงสิทธิมหาดเล็ก, หมื่นราชสังฆการี, พระครูธรรมไตรโลกนารถราชมุนีสีลวิสุทธาจารย์, พระพิมลธรรม, วัดจุฬามณี, พระที่นั่งศรีสุริยาศอมรินทร์, อาราม, ผนวช, บวช, มหาภิเนษกรม, อัฐบริขาร, สงฆ์, รอยพระพุทธบาท, ข้าพระ, พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, รัตนตรัย, นรก, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ประสาร บุญประคอง, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, อายุ-จารึก พ.ศ. 2224, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนหิน, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดจุฬามณี พิษณุโลก, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-ประวัติและตำนาน-วัดจุฬามณี พิษณุโลก, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงศรีอยุธยา, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงศรีอยุธยา-สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงศรีอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, บุคคล-สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, บุคคล-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (สำรวจ 31 มกราคม 2554)

พุทธศักราช 2224

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/675?lang=th

78

2447

จารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์

ไทยอยุธยา

กล่าวถึงประวัติการสร้างบุษบกธรรมาสน์หลังนี้เมื่อ พ.ศ. 2225 และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

จารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์วัดมณีชลขัณฑ์, ลบ. 32, ลบ. 32, กพช. 85/2225, กพช. 85/2225, พ.ศ. 2225, พ.ศ. 2225, อยุธยาตอนปลาย, พระนารายณ์มหาราช, วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี, ขุนศรีเทพบาลราชรักษา, บัน, แม่ออกบัน, พุทธศาสนา, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, กรมศิลปากร, สมเด็จพระนารายณ์และพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 : บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับสัมพันธภาพไทย-ฝรั่งเศส รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, อายุ-จารึก พ.ศ. 2225, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนไม้, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างธรรมาสน์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

พุทธศักราช 2225

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/2447?lang=th

79

19170

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 4 (ด้านซ้ายของนาค)

ขอมอยุธยา

ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ชำรุดบางส่วน จับความได้ว่ากล่าวถึงการสร้างสิ่งหนึ่งด้วยเงินและทองคำเพื่อถวายไว้ในพระศาสนา

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 4 (ด้านซ้ายของนาค), จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (นาคตัวที่ 4 ด้านซ้ายของนาค), วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ศิลปากร, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, ไม่มีรูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2210

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/19170?lang=th

80

19168

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 4 (ด้านขวาของนาค)

ขอมอยุธยา

ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ชำรุดบางส่วน อ่านได้ความว่าการถวายอะไรอย่างหนึ่งไว้กับวัดคงคาวดี และอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 4 (ด้านขวาของนาค), จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (นาคตัวที่ 4 ด้านขวาของนาค), วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ศิลปากร, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, ไม่มีรูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2210

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/19168?lang=th

81

19166

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 3 (ด้านซ้ายของนาค)

ขอมอยุธยา

ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ชำรุด อ่านจับใจความไม่ได้

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 3 (ด้านซ้ายของนาค), จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (นาคตัวที่ 3 ด้านซ้ายของนาค), วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ศิลปากร, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, ไม่มีรูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2210

บาลี,ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/19166?lang=th

82

19164

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 3 (ด้านขวาของนาค)

ขอมอยุธยา

ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ชำรุด อ่านไม่ได้

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 3 (ด้านขวาของนาค), จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (นาคตัวที่ 3 ด้านขวาของนาค), วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ศิลปากร, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, ไม่มีรูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2210

บาลี,ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/19164?lang=th

83

19160

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 2 (ด้านขวาของนาค)

ขอมอยุธยา

ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ชำรุดเหลือคำเดียวคือคำว่า “พระ”

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 2 (ด้านขวาของนาค), จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (นาคตัวที่ 2 ด้านขวาของนาค), วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ศิลปากร, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, ไม่มีรูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2210

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/19160?lang=th

84

19158

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 1 (ด้านซ้ายของนาค)

ขอมอยุธยา

ข้อความในจารึกไม่สมบูรณ์ ชำรุด แปลความไม่ได้

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 1 (ด้านซ้ายของนาค), จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (นาคตัวที่ 1 ด้านซ้ายของนาค), วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ศิลปากร, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, ไม่มีรูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2210

บาลี

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/19158?lang=th

85

19156

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 1 (ด้านขวาของนาค)

ขอมอยุธยา

ข้อความในจารึกกล่าวถึงศักราชของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ นาคตัวที่ 1 (ด้านขวาของนาค), จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (นาคตัวที่ 1 ด้านขวาของนาค), วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ศิลปากร, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, ไม่มีรูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2210

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/19156?lang=th

86

19172

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง)

ขอมอยุธยา

เป็นข้อความของสมภารวัดกล่าวถึงการสร้างระฆังใบนี้

จารึกบนหัวระฆังสัมฤทธิ์ (บนขอบหัวระฆัง), วัดคงคาวดี ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอท่าศาลา) จังหวัดนครศรีธรรมราช, นวพรรณ ภัทรมูล, ประสาร บุญประคอง, ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ศิลปากร, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, พ.ศ. 2210, พุทธศักราช 2210, อายุ-จารึก พ.ศ. 2210, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 23, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, ไม่มีรูป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช 2210

บาลี

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/19172?lang=th

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170